Transparantie noodzakelijk voor optimale Accountancy

Accountantskosten stijgen jaar na jaar
De kosten vanwege accountancy lopen jaar op jaar op. Accountants moeten inmiddels niet alleen de jaarcijfers beoordelen. Zij moeten ook controleren of reserveringen afdoende zijn getroffen voor nog te lopen risico. En of de reserveringen voor nog verschuldigde vergoedingen en aanspraken door derden financieel zijn afgedekt.

Schadebeheer / omzetcontrole
Als er geen sprake is van een adequate en uniforme automatisering, zijn accountants genoodzaakt recherchewerk te doen. En rechercheren is heel kostbaar.

Real-Access software biedt de accountants optimaal inzicht in alle lopende verplichtingen en omdat alle boekingen (premies en schades) worden verwerkt in een integraal systeem voor de financiële administratie, is er per definitie sprake van aansluiting tussen grootboek en SUB-administraties.

Accountantsverklaring “zonder voorbehoud”
De kansen op een goedgekeurde jaarrekening zijn daarmee binnen ieders bereik en tegen aanvaardbare externe kosten te verkrijgen.

TERUG NAAR INTRODUCTIE PAGINA

GEEN REACTIES