Terugwinnen van het vertrouwen van de cliënten door transparantie

Vertrouwen komt te voet MAAR gaat te paard.
Het klachteninstituut KIFID (w.o. Raad van Toezicht) ziet er op toe dat verzekeraars, makelaars, gevolmachtigde agenten en het intermediair de goede naam van de verzekeringsbranche in stand houden.

Toch is het aantal schanddalen niet te tellen.
En de daders komen nooit op het schavot.
Maar de directieleden worden doorgaans wel ter verantwoording geroepen via de media en soms zelfs voor de Rechtbank.

Transparantie biedt inzicht
Als directielid van een verzekeringsonderneming kan je nauwelijks kennis dragen van iedere schade, belofte of uitkering. Maar als zij kunnen beschikken over een adequate informatiesysteem waarmee zij de vinger aan de pols konden houden, dan kan er voldoende aanleiding zijn voor nader onderzoek of voor vragen aan afdelingshoofden, schaderegelaars of acceptanten.

Zonder Consumentenvertrouwen geen bestaansrecht

Transparantie biedt medewerkers de mogelijkheid in te grijpen als collega’s de protocollen toch omzeilen.
Alleen al het feit dat er transparantie is, zal menigeen motiveren zich aan de afspraken en protocollen te houden.

En alleen als er gewerkt kan worden zonder fouten, zal het vertrouwen van de consumenten weer stijgen.
D
D
D
D
D

TERUG NAAR INTRODUCTIE PAGINA

GEEN REACTIES