Het Bestuur wel of niet “in charge” ter zake van de onderneming?

Manipulatieve informatiestromen
Als directielid van een verzekeringsbedrijf kan je nauwelijks invloed hebben op de afhandeling van iedere schade, uitkering, contract of product. Maar als de leiding beschikt beschikken over een adequaat informatiesysteem waarmee zij de vinger aan de pols kunnen houden, kan er aanleiding zijn voor het stellen van vragen aan afdelingshoofden of acceptanten. Zonder adequate raadpleging maken zij zich afhankelijk van manipulatieve informatiestromen.

“Vertrouwen is goed, maar Hoffmann is beter”
Softwaresystemen zijn bij uitstek geschikt voor het vastleggen van protocollen.
Zij die verstand van zaken hebben – het eindproduct tot in de puntjes kennen – zijn in staat protocollen vast te leggen tijdens het inrichten en onderhouden daarvan. Zo kan voorkomen worden dat zaken over het hoofd worden gezien tijdens acceptatie en schadeafhandeling. Leidinggevenden kunnen zich wel tijdig vergewissen van de relevante protocollen. Dankzij een goede set protocollen kan worden voorkomen dat het vlaggenschip een stuurloze baggerbak wordt!

Transparantie
Is er sprake van voldoende transparantie, dan zijn medewerkers in de gelegenheid tijdig vast te stellen of collega’s zich aan de protocollen houden.

Buiten de lijntjes kleuren
Werken buiten de lijntjes moet mogelijk zijn, maar dan moeten medewerkers wel beschermd worden tegen structurele grensoverschrijdende beslissingen.

Ontbreekt dat, dan tast de directie permanent in het duister waar het gaat om de controle op de gang van zaken.

TERUG NAAR DE INTRODUCTIE PAGINA

GEEN REACTIES