Zonder winstoogmerk

GRATIS voor MICRO INSURANCE PRODUCTEN
Teneinde de software bereikbaar te maken voor kleine initiatieven, wordt Real-Access  software kosteloos ter beschikking gesteld als er sprake is van zgn. Micro insurance producten.

Licentiekosten
Daar waar sprake is van commerciële verzekeringsproducten, zoals de verzekering van winkels, fabrieken, motorrijtuigen e.d., berekenen wij wel licentiekosten.
Wij berekenen 0,5 % ofwel 5 pro mille over de premieomzet, voor het gebruik van onze software. Deze zijn verschuldigd door de partij wiens logo op het polis-document staat.
Zo wordt voorkomen dat één contract meerdere keren licentiekosten verschuldigd zijn.

Deze inkomsten met name om zeker te stellen dat het onderhoud van Real-Access software gedekt kan zijn.

Garantiefonds
Voor toekomstig onderhoud van Real-Access Assurantiesoftware is een garantiefonds van 15 miljoen euro gereserveerd.

Succesvolle lancering
Sinds het najaar van 2023 is een nieuwe versie van Real-Access Assurantiesoftware in gebruik.
De nieuwe versie is thans geinstalleerd bij de eerste cliënten. En zij reageren lovend.
Niet alleen is de performance beter, maar ook de Look en Feel heeft een grote modernisering doorgemaakt. Zelfs de meest complexe verzekeringsproducten kunnen zij moeiteloos zelf installeren op de nieuwe versie van onze software.

REAL-ACCESS
De nieuwe software hebben wij de naam Real-Access gegeven, omdat de gebruikers – en dus ook de DIRECTIELEDEN – werkelijk toegang verkrijgen tot ACTUELE informatiesystematiek. zodat zij hun beleid kunnen baseren of recente ontwikkelingen en feiten.

Dat is prettig voor schaderegelaars, maar ook voor acceptanten en voor de accountants, die zo sneller kunnen werken.

En alles transparant waar dat is toegestaan.

TERUG NAAR DE INTRODUCTIEPAGINA

GEEN REACTIES