Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

EEN GOEDE REPUTATIE KOMT TE VOET EN GAAT TE PAARD
Onder de titel ‘Consumenten vinden adviseurs te duur en onbetrouwbaar’ publiceerde het Nibud 25 augustus jl. de resultaten van een onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders tussen 18 en 67 jaar.

Duur en onbetrouwbaar
Wie deze kwalificaties even op zich laat inwerken, die breekt zijn verzekeringshart. Toen ik zo rond 1968 mijn eerste schreden op de werkvloer van N.V. Verzekeringsmaatschappij Hollandsche Lloyd zette, was de reputatie van het intermediair onomstreden. Een onmisbaar persoon in iedere familie en hij werd ook uitgenodigd op verjaardagen en om in de fanfare of sportclub als penningmeester op te treden.
Kortom : een gewaardeerde persoonlijkheid in alle windstreken.

Het begin van de teloorgang
Een aantal grote tussenpersonen constateerde dat de winstmarges van de grote verzekeraars  bovenmatig waren. Dat deze verzekeraars daarmee tevens een leger aan gespecialiseerde inspecteurs in stand hielden, werd even vergeten.

De ziektekostenmarkt werd geprivatiseerd
In de zorg werd onderscheid gemaakt tussen particulier verzekerde patiënten en zij die in het ziekenfonds zaten. Medische specialisten verdienden dus ook meer aan particulier verzekerden, dan aan mensen van het ziekenfonds.
Dit bastion werd gesloopt en alle ziekenfondsen werden omgebouwd tot aanbieders van particuliere ziektekostenverzekeringen. Een uitstekende gelegenheid voor deze ziekenfondsen om zich als direct writer op de particuliere verzekeringsmarkt manifesteren.

En de direct writers hadden een uitstekend instrument voor harde marketing : het indoctrineren van de consument. Op talloze manieren werden consumenten bestookt met argumenten dat het inschakelen van een tussenpersoon onnodig en slechts kostenverhogend was.
Wie kan zich niet herinneren dat direct writers zich via advertenties, en via radio en televisie in negatieve zin uitlieten over het intermediair.

Naar Sjef van Oekel “EN WAT DEED DE NVA ?“……………
….. weet u hem nog ?
Ohra ging zelfs zo ver, dat zij in een radio commercial een nagespeelde situatie simuleerde, waarbij de gespeelde tussenpersoon volstrekt belachelijk werd gemaakt.
De commercial van OHRA frustreerde mij zodanig, dat ik een tegenoffensief heb ingezet met deze commercial . Daarin speelt CORA (gespeeld door één van mijn medewerksters) de hoofdrol.

Ook tussenpersonen zagen hun kans om zich als Direct Writer te manifesteren : 
Polis Direct, Orion Direct, WellOwell enz.,enz.
Alsof het paddenstoelen waren, zo snel bestormde de nieuwe lichting aanbieders de markt. Scheringa verbouwde zijn Frisia om tot DSB bank en begon frauduleuze verzekeringsproducten te verkopen aan zijn nietsvermoedende consumenten.
Autoriteiten zonder verzekeringskennis
Toen de heer De Meij nog de leidinggevende was van het register ingeschreven tussenpersonen bij de SER, wat er geen vuiltje aan de lucht.
Het aantal misstanden dat ik sinds zijn vertrek heb gesignaleerd, is bijna niet te bevatten. Waar mogelijk, heb ik de SER geïnformeerd over misstanden. Maar veelal tevergeefs, want bij Autoriteiten tref je zelden iemand aan met verstand van verzekeringszaken.

Na 50 jaren raakte de SER zijn bevoegdheden kwijt.
Zie LINK

Omdat ik al vermoedde dat het fout zat bij Vie-d’Or, heb ik de SER geïnformeerd. Maar die verzuimde om tot actie over te gaan. Levensverzekeraars vielen immers onder het toezicht van de Verzekeringskamer !
Verzekeringskamer
Persoonlijk heb ik indertijd zelfs ingegrepen toen mij het ontwerp van de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf werd voorgelegd door de Verzekeringskamer. Wat bleek mij : daarin was geen adequate regeling opgenomen t.z.v. het afdrukken van de namen van de verzekeraars die feitelijk het risico verzekeren. Mijn protesten hebben geleid tot een voortijdige wetswijziging.
NVA, VNAB
Maar helaas hebben slimme jongens van de NVA mijn voorstellen toch nog even weten te wijzigen in een formulering die nog voldoende gaatjes voor hen bood om de doelstelling van de wet te omzeilen.
Het deponeren van verdelingen bij de VNAB werd een feit.
En iedere insider weet welke grote schandalen dit tot gevolg heeft gehad.
Verdienmodellen
Omdat intermediaire verzekeraars de hete adem van de nieuwe lichting aanbieders in hun nek voelden, zochten zij naar mogelijkheden om hun omzet te vergroten of ten minste te behouden. Het verbeteren van de verzekeringsproducten zou een uitstekend instrument zijn geweest, maar de producten bleven zoals zij waren. Het intermediair werd vervolgens bestookt met “foute” beloningen en bonussen, die omzetgericht waren.
Reisjes naar verre streken, speciale bonussen en prettige financieringen waren voor een deel van het intermediair aanleiding om zich te verrijken zonder zich te vergewissen van de kwaliteit van producten.
Het kennisniveau werd op een laag pitje gezet en alles was van GOD los.
GIDI
Omdat de problemen de spuigaten uit liepen, bedacht iemand op een onzalig moment dat er een verplichte Gedragscode voor Intermediaire Dienstverlening zou moeten komen.
Een document dat tussenpersonen ter beschikking moesten stellen van hun cliënten en waarin zij op transparante wijze duidelijk moesten maken welke diensten zij allemaal verrichten voor hun klanten.
Op zich een loffelijk streven, maar omdat het verplicht werd gesteld, konden “de goeden”  zich niet meer onderscheiden van “de kwaden”.
En zo is Gidi feitelijk ten grave gedragen op het moment dat zij werd ingesteld : het ontbrak aan de mogelijkheden om te handhaven en om te controleren.
BOTER OP HET HOOFD
Het is natuurlijk niet mogelijk om exact aan te geven welke instantie de schuld draagt voor de gang van zaken. Maar voor mij staat vast dat zij die de leiding hadden over NVA, RmIA, VNAB, NVGA en NBVA boter op hun hoofd hebben gehad. Wat ik zag, kon iedereen zien, maar niemand had het lef om de boel op scherp te zetten.
ROTTE APPELS
Rotte appels moet je meteen uit de schaal verwijderen. Maar de heren faalden keer op keer en gaven er de voorkeur aan om de gelederen gesloten te houden. Zij faalden waar de Engelse Prime Minister de leiding nam :
“De etterbuil moet een keer verwijderd worden en het dat moet dan maar vandaag gebeuren !”

 

Meer memories treft u aan op deze pagina : Memories.

GEEN REACTIES