Orion Direct was geen lid van het Verbond

Oud-medewerkers van Orion Direct en ERS vertelden in TROS Radar dat klanten en andere verzekeraars voor miljoenen euro’s zijn benadeeld door directeur Karel van der Kemp.

Op het moment dat een klant van Orion Direct een schade meldde, werd deze klant bijgestaan door de Europese Rechtsbijstand Stichting (ERS). Voorzitter van deze stichting is dezelfde Karel van der Kemp. De ERS vorderde de schade bij de aansprakelijke tegenpartij. Die betaalde de schade inclusief kosten en wettelijke rente. De rente stopte ERS in eigen zak. Het zou gaan om tienduizenden klanten die door de ERS dan wel Orion Direct benadeeld zijn.

Meer fraude

Ook overtrad ERS de regels omtrent het medisch geheim. Er werd door een fictief medisch adviseur medische informatie opgevraagd bij bijvoorbeeld een huisarts. In werkelijkheid was het een administratief medewerker die deze huisartsen aanschreef.

Van der Kemp had nog een manier gevonden om geld te verdienen. Dossiers met grote schadebedragen werden niet behandeld door de ERS, maar overgeheveld naar Bureau het Zuiden of Letseljuristen, beiden op naam van weer dezelfde Van der Kemp.

Reacties

Letselschade-advocaat John Beer riep in de uitzending het Verbond van Verzekeraars op om actie te ondernemen. In een reactie meldt het Verbond de zaak kwalijk te vinden. Maar Orion Direct was geen lid van het Verbond van Verzekeraars. “De gang van zaken bij Orion onderstreept het belang van zelfregulering en goede controle daarop”, aldus het Verbond. Dit is te vertalen als een oproep om alleen een verzekering af te sluiten bij een aanbieder die lid is van het Verbond.

Orion Direct is is gekocht door All Secure, het internetlabel van Allianz. Deze maatschappij heeft de zakelijke relatie tussen Orion Direct en de ERS na de verkrijging in 2009 beëindigd.

Aangifte

TROS Radar heeft het Openbaar Ministerie en het AFM benaderd over deze zaak. Het OM heeft laten weten het signaal serieus te nemen. Radar zal de meldingen van gedupeerden bundelen en doorspelen aan het O.M.

GEEN REACTIES