‘Consumenten vinden adviseurs te duur en onbetrouwbaar’

copyright Nibud

Verzekerings- en hypotheekadviseurs zullen erop in moeten zetten om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Dat concludeert het NIBUD op basis van eigen onderzoek.

Wanneer er een goede vertrouwensband is, zullen consumenten volgens de budgetvoorlichter eerder geneigd zijn mee te gaan in een werkwijze die efficiënter is maar waarbij zij ook gegevens uit handen moeten geven, zoals via het ontsluiten van DigiD-gegevens. Als daarmee de kosten van het advies omlaag gaan, zal de drempel voor de consument om een financieel adviseur in te schakelen een stuk lager kunnen worden, stelt het NIBUD.

Hoge drempels
Die drempel ligt voor veel consumenten nu tamelijk hoog, zo blijkt uit onderzoek (dat het NIBUD deed in opdracht van Aegon) onder ruim 1.500 Nederlanders tussen de 18 en 67 jaar. Het onderzoek spitste zich toe op beslissingen die van invloed zijn op het (toekomstig) besteedbaar inkomen, zoals een hypotheek, een pensioenverzekering of een individuele AOV-verzekering. Dit zijn producten waar sinds enige tijd het provisieverbod van kracht is en waar de klant dus moet betalen voor het advies. Schadeverzekeringen (waarvoor de adviseur provisie ontvangt) zijn niet meegenomen in het onderzoek. Van de groep respondenten heeft bijna een derde nog nooit van de diensten van een financieel adviseur gebruik gemaakt. De hoge kosten vormde hierbij de belangrijkste reden, aldus het onderzoek. Daarnaast vraagt 35% van de respondenten zich af of de adviseur wel in zijn of haar belang werkt en dat twijfel hierover een drempel kan opwerpen om een adviseur in te schakelen. Klanten willen volgens het NIBUD graag kunnen kiezen uit een breed aanbod van meerdere banken of verzekeraars, en geven daarom een lager cijfer aan een adviseur die alleen informatie over de eigen producten kan verstrekken.

Tevreden
Anderzijds sloot meer dan de helft van de respondenten een hypotheek af met behulp van een adviseur en een vijfde won advies in over een pensioenvoorziening of uitvaartverzekering, 15% over een ORV en 8% over een AOV. Een ruime meerderheid van deze groep was tevreden over de kwaliteit van het advies, had het gevoel dat er een klik was met de adviseur en had het idee dat de adviseur zich goed kon inleven in de persoonlijke situatie van de consument.

Duur
Los van het feit of wel of niet van een adviseur gebruik is gemaakt vinden veel respondenten financieel advies duur tot heel duur. Dat wordt mede veroorzaakt doordat consumenten de kosten van dit advies zelf laag inschatten. Ook mensen die wel gebruik maakten van een adviseur, schatten de kosten te laag, hoewel het verschil met de werkelijke kosten minder groot is vergeleken met consumenten die geen ervaring hadden met adviseurs.

GEEN REACTIES