Scheringa ondanks alles nog steeds op vrije voeten

Voormalig DSB-topman Dirk Scheringa betaalt 1 miljoen euro aan de boedel van de in 2009 omgevallen bank. Ook zien Scheringa en zijn vrouw af van zo’n 10 miljoen euro aan vorderingen die ze bij DSB hadden ingediend.
Dat is het resultaat van een regeling die de curatoren van DSB met Scheringa hebben getroffen.

Oud politieman onder vuur
De curatoren stelden de oud-politieman en ondernemer in 2012 al aansprakelijk en eisten miljoenen euro’s van hem. Daarbij legden ze ook beslag op twee huizen. Die beslagen zijn met de schikking opgeheven.
Tot zover een bericht dat wij op NU.nl aantroffen.

Autoriteiten te slim af
Scheringa was in de jaren 1970 tot 2009 eigenlijk iedere toezichthouder te slim af.
SER noch Verzekeringskamer hadden door wat hij aan het doen was. Mijn eigen schoonvader had een assurantiekantoor en bemiddelde in financieringen van Frisia.
Hij had het volste vertrouwen dat alles klopte. Had nooit ontdekt dat Frisia de rente al had berekend over de hoofdsom. Vanwege aflossingen werd geen rente terugbetaald.

Cash Cow Frisia
Onder meer via RTV-gidsen verkocht Scheringa onder de naam Frisia en Postkrediet persoonlijke leningen aan consumenten die een boot, caravan, bromfiets, of een auto hadden aangekocht of een tuin hadden laten aanleggen.
Frisia financierde dan het hele bedrag en vervolgens moest de klant kiezen welk bedrag hij dan per maand zou betalen voor het aflossen van de schuld en de samengestelde rente.

Gat in de markt : verzekeringen op afbetaling
Scheringa werkte samen met de firma Anglo Dutch Hartley Cooper, indertijd gevestigd in Haarlem (als ik mij niet vergis). Anglo D.H.C. was een bemiddelaar in verzekeringen die vervolgens in het buitenland werden ondergebracht.
Frisia bood consumenten in haar advertenties de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen een aantal in het oog lopende gevaren zoals :
–  de kans dat je werkloos wordt en de betaling van termijnen niet kan continueren zonder    failliet te gaan;
–  de kans op arbeidsongeschiktheid;
–  de kans dat je door een ongeval blijvend invalide wordt;
–  overlijden.

De premie voor de hele looptijd van de lening werd meteen meegenomen in de financiering.
Met andere woorden : had je behoefte aan een lening van 10.000 gulden, dan werd de rente voor 4 jaren meteen doorberekend zodat je een lening had van 12.500 gulden.
En koos je voor de verzekeringsdekking, dan werd dit bedrag nog eens verhoogd met de koopsom verzekeringspremies voor 4 jaren bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden en blijvende invaliditeit. De lening werd dan dus nog hoger.
Dat kon aardig oplopen en de hoofdsom van de lening werd dan in feite 14.500 euro of nog veel meer.
En de maandlasten bleven ongewijzigd, maar de termijn werd langer.. logisch toch ?
De koopsom voor de verzekeringsdekking werd door Frisia vervolgens overgemaakt aan Anglo Dutch Harley Cooper te Guernsey. En Frisia ontving het maandbedrag maand na maand, jaar na jaar, terwijl de hoofdsom feitelijk maandelijks lager werd. Het te verzekeren risico was in het laatste jaar dus feitelijk verwaarloosbaar.

Postkrediet
Zojuist zocht ik op internet nog even naar de naam Anglo Dutch Harley Cooper en naar mij thans blijkt, gaat het hier om een dochterbedrijf van Scheringa zoals Postkrediet.

Lloyd’s of London
In de advertenties van de radiogids werd verwezen naar dekking bij Lloyd’s of London.
Aangezien ik indertijd zelf gevolmachtigde agent was van “certain Underwriters at Lloyd’s”,
heb ik onderzocht of Scheringa het risico inderdaad bij Lloyd’s had gedekt.
Mij bleek uiteindelijk dat Lloyd’s Underwriters een herverzekering hadden afgesloten voor het geval iemand met een financiering van Frisia, langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt zou zijn. De C-dekking van een ongevallenpolis.
Een daguitkering van een paar gulden, met een eigen risico van 12 maanden per schade.
De premie bedroeg hooguit een paar dubbeltjes per verzekerde klant.

Omtrent de omvang van de premie die Scheringa incasseerde voor de risico’s van werkloosheid, aov, overlijden en blijvende invaliditeit was geen informatie beschikbaar.

Eén en één is twee !
In die zelfde jaren werd ik uitgenodigd om te spreken tijdens een congres dat was georganiseerd door Hypotheekvisie. Mijn onderwerp had betrekking op het verzekeren van het risico van blijvende invaliditeit als gevolg van een ernstige ziekte of een ongeval.

Honderdduizenden declaraties
Een andere spreker was de heer Bour, directeur van Anglo Dutch Hartley Cooper.
Mijn collega hield de leden van Hypotheekvisie voor dat ADHC een grote speler was die jaarlijks honderdduizenden verzekeringen afsloot bij financieringen die zo beschermd werden tegen werkeloosheid, overlijden, aov e.d..
Of die mensen ook een polis kregen, vraag ik mij tot op de dag van vandaag af.

Toen wij even een kopje koffie dronken heb ik vervolgens vernomen dat het hier ging om verzekeringen die werden aangeboden door deze te koppelen aan financieringen.
Het risico was deels afgedekt bij Lloyd’s of London en het contract liep via Guernsey.

Spaarpot te Guernsey
Nu werd mij meteen duidelijk hoe het plaatje in elkaar zat :
1) De klanten betaalden een koopsompremie voor de verzekering van het risico
dat zij een lening van b.v. 10.000 gulden niet konden afbetalen als gevolg van
werkloosheid, aov, overlijden of blijvende invaliditeit.
2) Het hele bedrag van de premie werd meteen afgestort naar Anglo Dutch Hartley Cooper
in Guernsey.
3) Anglo Dutch Hartley Cooper sloot vervolgens een herverzekering af bij Lloyd’s
Underwriters, teneinde in advertenties te kunnen stellen dat het hier ging om een
risicodekking bij het gedegen en vermaarde Lloyd’s of London.
4) Die herverzekering had echter slechts betrekking op een klein deel van het risico:
de rubriek C- van de ongevallenpolis. De premie was een centenkwestie.
5) Het overgrote deel van de premie werd nooit gebruikt voor het afsluiten van een
verzekering.
6) Na iedere termijnbetaling werd de kans op schade kleiner en als iemand werkloos zou
worden, zou overlijden of blijvend invalide zou worden, dan was dat voor Frisia in Nederland een rechtmatige fiscale aftrekpost wegens een oninbare vordering.
De verzekerde consumenten zouden immers nooit een claim bij Lloyd’s indienen als
Frisia de termijnen had kwijtgescholden.

Belastingvrij Bankieren in Guernsey
Wie zich ooit heeft afgevraagd hoe het mogelijk is dat een politieman zo rijk kan worden, die snapt het wellicht nu wel : dan organiseer je te Guernsey een belastingvrije spaarpot gevuld met koopsompremies.

Ik heb indertijd nog bij Lloyd’s Underwriters geïnformeerd of zij zich bewust waren van het feit dat zij werden gebruikt als vlag voor de hele risicodekking. Dat waren zij niet en zij hebben zich bij mijn weten vervolgens meteen teruggetrokken als verzekeraar.

SER / VERZEKERINGSKAMER
Vanzelfsprekend heb ik ook de autoriteiten geïnformeerd over deze schijnconstructie, maar omdat autoriteiten nooit mogen vertellen of zij vervolgens onderzoek instellen of niet, zou ik niet weten of er ooit iets met de melding is gedaan.

Pas in 2007 begonnen de problemen bij de firma Scheringa pas duidelijk te worden.
Zelfs onze eigen financiële lieveling volksheld & Minister Zalm heeft nooit doorgehad wat voor vlees hij in de kuip had.

“Rattennesten in ’t vooruit”
Scheringa was niet de eerste en zeker niet de laatste schurk binnen de bedrijfstak die door ondergetekende is ontmanteld.
Niet voor niets hebben velen in de verzekeringsbedrijfstak over mij en mijn persoon wel eens negatieve verhalen vernomen. Dat zij zulke verhalen te horen kregen van mensen die zich inlieten met zulke schurken, is de meesten nooit opgevallen.

Gratis advies bij doortrapte praktijken
Mijn advies aan de lezers van Findinet is : maak van uw hart geen moordkuil en informeer de branchevereniging schriftelijk als u zich zorgen maakt over de samenstelling en uitvoering van financiële producten zoals verzekeringen.
En vraag hen vervolgens tijdens de eerstkomende ledenvergadering om staande de vergadering te verklaren dat de leden zich geen zorgen hoeven te maken over het belang van de consumenten.
Alleen mensen met verstand van zaken kunnen dergelijke praktijken boven water krijgen en een oprecht bestuurder wenst niet publiekelijk te blameren.

Spijt
Had ik het indertijd maar zo gedaan, want een melding bij de autoriteiten is zinloos omdat die geen flauw benul hebben van de vindingrijkheid die de schurken onder ons aan de dag leggen.

Meer van zulke verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

GEEN REACTIES