Zwaar letsel nu ook in Code Behandeling Letselschade

De Gedragscode Behandeling Letselschade voor aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars is uitgebreid met de Procesgang Zwaar letsel.

Voor snelle en doeltreffende afhandeling van letselschade is goede afstemming tussen de aansprakelijkheidsverzekeraar en de rechtsbijstandverzekeraar (die de belangen van de benadeelde behartigt) een vereiste. Eerder al maakten zij daarom werkafspraken over de afhandeling van licht letsel: letsel met een schade tot 5.000 euro. Nu is ook het proces rondom de afhandeling van zwaar letsel onder de loep genomen. Bijvoorbeeld het melden en indiceren van de schade, onderzoeken en vaststellen van de dekking, tussentijds overleg en informatievoorziening. Daarbij is vastgelegd welke taken en verantwoordelijkheden bij welke partij liggen.

Driegesprek

Ander onderdeel van de Procesgang Zwaar letsel is het zogeheten ‘driegesprek’. Dit is een gesprek tussen het slachtoffer, de rechtsbijstand- en de aansprakelijkheidsverzekeraar over de zaak. Zo’n gesprek kan nuttig zijn als er bijvoorbeeld sprake is van arbeidsongeschiktheid of studievertraging. Ook bij communicatie- of taalproblemen kan het helpen om rond de tafel te gaan. Tijdens het gesprek kan er begrip ontstaan voor de situatie van de ander. De benadeelde kan zijn zorgen en wensen uiten en de verzekeraar kan het proces uitleggen of toelichten.

Met name het driegesprek moet ergernis en frustratie bij het slachtoffer wegnemen. Niet alleen omdat hij simpelweg zijn verhaal kwijt kan, maar ook omdat het gesprek gelegenheid biedt om afspraken te maken over het verdere verloop. In de procesgang is dan ook geregeld dat de schaderegelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar het mandaat heeft om in het driegesprek ook echt (financiële) toezeggingen te doen. Dat draagt bij aan duidelijkheid en maakt een vlotte afhandeling mogelijk.

GEEN REACTIES