Ziekteverzuim lag in 17 jaar niet zo hoog

Ziekteverzuim lag in 17 jaar niet zo hoog
© CBS

De coronapandemie wordt nu ook zichtbaar in cijfers voor verzuimverzekeraars. In het eerste kwartaal van 2020 liep het ziekteverzuim onder werknemers op tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken. Dit blijkt uit nieuwe – voorlopige – cijfers van het CBS.

Het eerste bekende ziektegeval als gevolg van het nieuwe coronavirus deed zich voor op 27 februari 2020. De nu beschikbare gegevens laten echter geen uitsplitsing in ziekteverzuim per week zien. Wel per bedrijfstak: er werd het meest verzuimd in de gezondheidszorg en de industrie, beide 6,7 procent. Voor de gezondheidszorg betekent dit een iets hoger verzuim door ziekte dan in dezelfde periode in 2019, toen het 6,1 procent was. Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de gezondheidszorg de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. Ook daarvoor al was het percentage ziekmeldingen in de gezondheidszorg bovengemiddeld hoog.

De toename van het ziekteverzuim in de industrie is sterker dan in de gezondheidszorg: van 5,8 procent in het eerste kwartaal van 2019, naar 6,7 procent in hetzelfde kwartaal van 2020. Met een percentage van 6,2 is het ziekteverzuim in het openbaar bestuur ook bovengemiddeld. Het verschil met het jaar daarvoor (6,1 procent verzuim) is echter kleiner. In juni worden de cijfers geactualiseerd.

De vraag is wel in hoeverre de extra zieken daadwerkelijke ziekte/corona-gevallen waren of dat het werknemers waren die preventief thuis bleven en zich ziek meldden (officieel is dit niet gedekt). Uit metingen van Zorg van de Zaak bleek onlangs dat er bij de verzuimmeldingen onregelmatigheden waren opgetreden.

Bron: CBS

GEEN REACTIES