Woningmarkt buiten de Randstad ook steeds krapper

Woningmarkt buiten de Randstad ook steeds krapper

Was het in de Randstad al langere tijd moeilijk om een woning te kopen, in 2021 zag De Hypotheker de huizenmarkt ook in de provincies buiten de Randstad steeds verder vastlopen. Volgens cijfers van de hypotheekadviseur is het gemiddelde hypotheekbedrag in het afgelopen jaar met 10,5% gestegen naar 325.000 euro. Ook nam het aantal hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een woning met 20% af. Daarbij zag De Hypotheker de grootste dalingen in de provincies buiten de Randstad.

Weinig aanbod

Na afloop van het vierde kwartaal van 2021 meldde makelaarsvereniging NVM dat er in dat kwartaal slechts 15.600 woningen te koop stonden, wat 33% minder was dan een jaar eerder. Ook hier geldt dat dit zich het eerst voordeed in de grote steden in de Randstad en zich daarna steeds verder buiten de Randstad verspreidde. In 2021 daalde het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning landelijk met 20%. De sterkste dalingen deden zich voor in Zeeland (-29%), Overijssel (-29%), Groningen (-27%) en Drenthe (-25%). Ook het gemiddelde hypotheekbedrag stijgt hard buiten de Randstad. Zo leenden huizenkopers in Groningen 19% meer en in Friesland 12% meer. Ook in de Randstad blijft het geleende bedrag toenemen, maar minder sterk. In Zuid-Holland steeg het gemiddelde hypotheekbedrag met 10%. De Hypotheker merkt daarbij wel op dat er grote provinciale verschillen zijn in de hoogte van het hypotheekbedrag: in Noord-Holland is dit gemiddeld 375.000 euro terwijl het in Zeeland slechts 241.000 euro is.

Het probleem is verplaatst

Toen de eerste problemen op de woningmarkt zich voordeden in de Randstad, was het nog mogelijk uit te wijken naar de omliggende gemeenten. Daardoor heeft het probleem zich verplaatst naar het hele land. Omdat het zo lastig is een nieuwe woning te bemachtigen, willen veel mensen hun oude huis pas verkopen als ze nieuwe woonruimte hebben. Dat leidt tot een stagnerende de doorstroming op de woningmarkt. “Door de opdrogende huizenmarkt in de Randstad zagen we in 2021 dat huizenkopers uitweken naar andere regio’s. Hier was nog enigszins sprake van een gezonde woningmarkt, waardoor provincies als Groningen, Overijssel en Zeeland steeds populairder werden. Nu het woningtekort zich óók uitbreidt naar andere delen van Nederland, dreigt de huizenmarkt ook hier op slot te gaan”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.

Nieuwbouw is nodig

Het nieuwe kabinet heeft als doelstelling in de komende tien jaar 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Een veelgehoord advies aan de overheid is om vooral te bouwen voor ouderen. Als zij doorstromen naar levensloopbestendige woningen maken ze ruimte voor gezinnen om door te stromen naar een eengezinswoning waardoor er ook weer huizen vrijkomen voor starters. Van den Akker ziet dit net even anders: “Zo moet er veel meer nieuwbouw voor de lagere en middeninkomens bijkomen. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning bedraagt nu zo’n 466.000 euro, waardoor de meeste Nederlanders achter het net vissen. Hier ligt een belangrijke taak voor de nieuwe minister van Volkshuisvesting. Een groei van het aantal betaalbare woningen in alle delen van Nederland is namelijk cruciaal om aan de enorme vraag te kunnen voldoen en de huizenmarkt weer in beweging te krijgen.”

Bron: De Hypotheker

GEEN REACTIES