Einde aan de stijging van de dekkingsgraad van pensioenfondsen

Einde aan de stijging van de dekkingsgraad van pensioenfondsen

Het jaar 2021 werd in december mooi afgesloten met een stijging van de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen van 111% naar 115%. Het nieuwe jaar begon echter een stuk minder rooskleurig. Door tegenvallende beleggingsresultaten en de verlaging van de UFR smolt de hele winst van december 2021 weg en eindigde de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad eind januari 2022 op 110%. De indicatieve beleidsdekkingsgraad nam nog wel toe en kwam uit op 109%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, waarin de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad dagelijks wordt bijgehouden.

Negatieve ontwikkelingen op de beurs

De totale beleggingsportefeuille daalde ruim 3% in waarde. De aandelen van de ontwikkelde markten waren verantwoordelijk voor een afname van 4,5%. De opkomende markten deden het beter met een verlies van 0,5%. Beursgenoteerd vastgoed werd ongeveer 4% minder waard. De stijgende grondstofprijzen zorgden voor een rendement van 13% op commodities. Alle vastrentende waarden verloren waarde door de stijgende rente: gemiddeld bijna -2%.

Aon identificeert een aantal oorzaken voor de dalende beurskoersen in januari. De inflatie was hoog, wat leidt tot een hogere kostprijs van producten en een lager besteedbaar inkomen voor consumenten. Bovendien is het einde van de hoge inflatie volgens de Fed (de Amerikaanse centrale bank) nog niet in zicht, beëindigt de Fed haar opkoopprogramma voor obligaties en zal de rente verhoogd worden. Hierdoor steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Een andere belangrijke ontwikkeling is de situatie rond de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne.

Verplichtingen namen toe

Ondank dat de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met 8 basispunten steeg, namen de verplichtingen toch toe. Oorzaak hiervoor is de gedaalde UFR, die nu gelijk is aan 1,4%. De verplichtingen namen met 0,3% toe.

Indexatie weer meer onzeker

De laatste maanden leek het steeds waarschijnlijker te worden dat pensioenfondsen weer zouden kunnen gaan indexeren. De ontwikkelingen van januari gooien echter roet in het eten. “Eén tegenvallende maand en de cijfers zien er weer een stuk anders uit”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Wealth Solutions. “Dit toont de grote afhankelijkheid van de dekkingsgraad van marktontwikkelingen.” Aon geeft echter ook aan dat het beleggingsrisico hoort bij de manier om voldoende rendement te maken en dat hier rekening mee gehouden moet worden bij de beslissing al dan niet te indexeren. “Het beleid moet consistent zijn, rekening houdend met de uitkomsten onder het nieuwe pensioencontract”, aldus Aon.

Momenteel mag geïndexeerd worden bij een beleidsdekkingsgraad, ofwel een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, van 110%. Wetgeving om eerder indexeren mogelijk te maken, namelijk bij 105%, is in de maak. Bij de huidige gemiddelde indicatieve beleidsdekkingsgraad van 109% zou indexeren dan mogelijk zijn. “Dit is echter een lastige afweging voor fondsen”, zegt Driessen. “Geld eenmaal uitgegeven aan indexatie kan niet meer gebruikt worden voor de transitie naar het nieuwe stelsel.” Ook zullen de pensioenfondsen die eerder willen indexeren, moeten aantonen dat dit in het belang is van alle deelnemers.

Bron: Aon

GEEN REACTIES