Wie durft er nog een ORV te verkopen?

Wie durft er nog een ORV te verkopen?

Belangrijke reden dat verzekeraars steeds minder overlijdensrisicoverzekeringen afsluiten is – naast de langere levensverwachting en de zwaardere concurrentie – de angst voor nazorgkosten, afgedwongen door het Kifid. Dat zegt de Hypotheekshop in zijn wekelijkse nieuwsupdate.

MoneyView berekende dat sinds 2002 de premie van de gemiddelde ORV met een gelijkblijvende dekking 58% is gedaald. Ook heeft een aantal verzekeraars (Aegon, Florius, Woonfonds) aangekondigd te gaan stoppen met het aanbieden van deze verzekeringen, of is daar inmiddels al mee gestopt (Leidsche).

Daarbij spelen ongetwijfeld de uitspraken van het Kifid over zorgplicht bij de ORV een rol. Die hebben in de branche veel vragen opgeroepen over hoe ver de zorgplicht reikt. Heeft een adviseur de plicht om consumenten te informeren over de komst van mogelijk goedkopere alternatieven op de markt die destijds niet en nu wel beschikbaar zijn? Moeten verzekeraars premieverlagingen ook beschikbaar stellen aan hun bestaande klanten? Dienen zij hun verzekeringnemers erop te wijzen dat die bij een concurrent misschien voordeliger uit kunnen zijn? Het is voorstelbaar dat deze onzekerheid over de aansprakelijkheid en de financiële gevolgen adviseurs terughoudend maakt over het bemiddelen in ORV’s. Wellicht dat deze onzekerheid ook verzekeraars bezighoudt, aldus de Hypotheekshop.

Consumenten betalen sinds de inwerkingtreding van het provisieverbod hun adviseur bij het afsluiten van een hypotheek. In de factuur zijn geen kosten opgenomen voor toekomstige dienstverlening. Het betalen voor nazorg middels een abonnement heeft nooit een grote vlucht genomen, waardoor het risico dreigt van onbetaalde werkzaamheden. De AFM heeft overigens aangekondigd in 2020 de zorgplicht tijdens looptijd van een financieel product te gaan onderzoeken.

Andere redenen voor de gedaalde premies zijn de gestegen levensverwachting en de zware concurrentie. Daarnaast kiezen consumenten sinds 2013 vaker voor een annuïtaire in plaats van een gelijkblijvende dekking bij overlijden. Verder zorgt het vervallen van de ORV-verplichting vanuit NHG en de geldverstrekkers voor nieuwe én bestaande hypotheken voor minder nieuw afgesloten verzekeringen. Evenals de toename van oversluitingen en doorstromers die overwaarde kunnen inbrengen. Deze ontwikkelingen lijken tot gevolg te hebben dat het aantal aanbieders van een ORV afneemt, omdat de producten niet langer kostendekkend kunnen worden aangeboden. In plaats daarvan kiezen enkele van deze verzekeraars (Leidsche, Aegon) ervoor om te investeren in partijen als Dazure, TAF, Hera en Callas. Deze gaan steeds meer functioneren als een soort regiepartijen voor verzekeringen, aldus de Hypotheekshop.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES