Kifid: info via mailing of nieuwsbrief is geen zorgplicht

Kifid: meer klachten over banken, minder over hypotheken in 2020

Verzekeringsadviseurs die via mailings of nieuwsbrieven hun klanten informeren over financiële producten voldoen daarmee niet aan de zorgplicht.

Dat is de conclusie van het Kifid in de zaak rond de teveel betaalde premie voor een ORV. Volgens een klant, die in 2004 een ORV via een adviseur had afgesloten, had de adviseur in kwestie hem onvoldoende op de hoogte gesteld van de premiedalingen op de markt voor ORV’s en de jaren daarop volgend. In 2017 sloot de klant zelf een nieuwe ORV af bij een verzekeraar tegen een veel lagere premie. De klant wilde daarom dat de adviseur de, in zijn ogen teveel betaalde premie, aan hem terugbetaalt.

De adviseur geeft aan dat hij de klant meerdere malen mailingbrieven heeft gestuurd waarin over de mogelijkheid van het verlagen van de maandlasten werd gesproken, met een uitnodiging om contact op te nemen om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Verder is er telefonisch contact geweest met de klant in december 2009 en juni 2011, maar ook dit heeft niet tot nader overleg geleid.

Het Kifid oordeelt nu dat deze acties van de adviseur niet toereikend zijn in het kader van de zorgplicht. Het klachteninstituut stelt dat de mailingen van de adviseur ‘van algemene aard waren, gericht op de mogelijkheden om te besparen op de hypothecaire geldlening’. De klant is volgens het Kifid echter ‘op geen enkel moment geattendeerd op het feit dat de verzekeringsmarkt de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft laten zien waarbij verzekeraars diverse malen tot een steeds verdere verlaging van de tarieven van de overlijdensrisicoverzekeringen zijn overgegaan’.

Volgens het Kifid is ‘voldoende aannemelijk dat de klant voor 2017 bereid zou zijn geweest – indien hij door de adviseur op de hoogte was gesteld van de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt en in het bijzonder de daling van de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen – om zijn overlijdensrisicoverzekering tegen een lagere premie voort te zetten’. Daarnaast was verzekeraar bereid om een nieuwe overeenkomst met de klant te sluiten tegen een aanzienlijk lagere premie bij gelijkblijvende dekking, stelt het Kifid. Daarmee heeft het schenden van de zorgplicht geleid tot schade. Het klachteninstituut oordeelt dat de adviseur ruim €3.200 aan de klant moet betalen.

GEEN REACTIES