Pensioenfonds BPL verliest kort geding van gepensioneerden

Pensioenfonds BPL verliest kort geding van gepensioneerden
© Pixabay

Pensioenfonds BPL, bedrijfstakpensioenfonds voor de landbouw, moet verkiezingen organiseren voor de benoeming van twee bestuursleden namens de gepensioneerden. Dit had MijnLandbouwPensioen, vereniging van gepensioneerden van BPL, geëist in kort geding, nadat het bestuur zonder verkiezingen uit te schrijven een bestuurslid namens de gepensioneerden had benoemd.

Daarnaast moet BPL de vereniging duidelijker onder de aandacht brengen van de gepensioneerden. De eis van BPL dat MijnLandbouwPensioen negatieve uitingen over BPL in de pers zou rectificeren acht de rechter onvoldoende onderbouwd en wordt daarom afgewezen.

Aanleiding voor het kort geding was de benoeming van een nieuw bestuurslid namens de gepensioneerden, na het plotselinge overlijden van zijn voorganger, zonder dat BPL daarvoor verkiezingen uitschreef. Als reden voerde BPL op dat er geen geschikte kandidaat te vinden zou zijn. MijnLandbouwpensioen stelde dat die kandidaten er wel zijn en vond dat benoeming door het bestuur, in plaats van openbare verkiezingen, in strijd is met de Pensioenwet.

De rechter stelt BPL in het ongelijk en benadrukt dat de Pensioenwet juist is aangescherpt om de invloed van pensioengerechtigden in pensioenfondsen te vergroten. De rechter veroordeelt BPL dan ook tot het uitschrijven van verkiezingen. Dit moet uiterlijk vrijdag gebeuren. In de praktijk komt er dan ruimte voor twee kandidaat-bestuursleden. De vertegenwoordiging van bestuursleden namens gepensioneerden wordt binnenkort verhoogd van één naar twee personen, om beter recht te doen aan de verhouding tussen deelnemers en gepensioneerden.

Ook moet BPL uiterlijk vrijdag het bestaan van MijnLandbouwpensioen onder de aandacht brengen van de gepensioneerden. Onlangs had BPL MijnLandbouwpensioen gepresenteerd in een overzicht tussen drie andere algemene ouderenverenigingen. Daarbij werd niet vermeld – wat wel moet volgens de Pensioenwet – dat MijnLandbouwpensioen een vereniging is voor onafhankelijke belangenbehartiging van pensioengerechtigden van BPL.

De vordering van BPL dat Mijn Landbouwpensioen enkele negatieve uitingen in de pers zou rectificeren omdat deze BPL schade zouden berokkenen, overtuigde de rechter niet. Volgens de rechter is niet gebleken dat de uitlatingen van Mijn Landbouwpensioen “onjuist, onvolledig, misleidend of anderszins onrechtmatig” zouden zijn. De vordering is daarom afgewezen.

GEEN REACTIES