Wet beloningsbeleid per 7 februari 2015 van kracht

Deze wet maakt onder meer een einde aan gouden handdrukken van meer dan een jaarsalaris van bestuurders en aan gegarandeerde bonussen in de financiële sector.

Met de publicatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen vandaag in het Staatsblad is het bonusplafond per 7 februari 2015 officieel van kracht.

De minister heeft over de inwerkingtreding geen gras laten groeien: op 27 januari jl. werd dit wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer en is nu al in het Staatsblad gepubliceerd.

Dijsselbloem: “Deze wet maakt onder meer een einde aan gouden handdrukken van meer dan een jaarsalaris van bestuurders en aan gegarandeerde bonussen in de financiële sector, maar biedt ook ruimte om bonussen achteraf terug te halen die niet terecht waren. De regels in Nederland zijn daarmee strenger dan in Europa. Dat is een bewuste keuze. Excessieve bonussen en vertrekvergoedingen zijn niet meer van deze tijd.”

In de wet zijn regels opgenomen over het beloningsbeleid van ondernemingen in de financiële sector. Zo moet elke onderneming beschikken over een beheerst beloningsbeleid en mogen bonussen in beginsel niet hoger zijn dan 20% van de vaste beloning. Voor personen die al werkzaam waren voor 1 januari 2015 is overgangsrecht opgenomen in de wet. Voor hen zal vanaf 1 januari 2016 het bonusplafond gelden. Voor personen die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt het bonusplafond van 20% wel meteen.

Beperking vertrekvergoedingen

Ook vertrekvergoedingen worden beperkt. Zo kan een vertrekvergoeding niet meer worden uitgekeerd wanneer iemand zelf vertrekt bij een onderneming of wanneer die persoon ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor zogenaamde beleidsbepalers wordt de vertrekvergoeding beperkt op maximaal 1 jaarsalaris.

Bonusverbod bij staatssteun

Daarnaast wordt het bonusverbod bij staatssteun uitgebreid. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet is het bonusverbod niet alleen van toepassing op dagelijks beleidsbepalers van ondernemingen die steun genieten, maar ook op personen in het echelon daaronder. Tevens is de duur van het bonusverbod aangescherpt. Het eindigt pas op het moment dat de Staat geen enkel aandeel van de onderneming meer in handen heeft.

Terugvorderen bonussen

Sinds 1 januari 2014 kan de raad van commissarissen van een bank de bonus van een bestuurder aanpassen of terugvorderen. Dit kan als de uitkering niet aanvaardbaar zou zijn. Bijvoorbeeld als de economische situatie van het bedrijf slecht is. Of als het bedrijf het doel waarvoor het de bonus heeft ingesteld, niet heeft gehaald.

De regeling geldt alleen voor bestuurders van naamloze vennootschappen en alle financiële instellingen. De nieuwe wet verplicht de instelling de regeling toe te passen bij alle medewerkers. Bijvoorbeeld als zij de beroepsnormen schenden. Of als medewerkers verantwoordelijk zijn voor grote verliezen.

GEEN REACTIES