Vrouwen voelen zich niet begrepen door financieel adviseurs

Vrouwen voelen zich niet begrepen door financieel adviseurs

Bijna driekwart van de vrouwen die niet veel te besteden hebben, vindt dat de hulp die banken kunnen bieden om hun financiële situatie op orde te krijgen, onvoldoende is. Van de mannen denkt slecht zestig procent er ook zo over. Dat volgt uit het onderzoek ‘Het belang van inclusiviteit bij financiële dienstverlening’ van ABN AMRO in samenwerking met McKinsey en Better Future. De financiële dienstverlening sluit niet aan bij de behoeften van vrouwen en ze voelen zich niet begrepen door hun financieel adviseur.

Problemen in alle inkomensgroepen

In het onderzoek van ABN AMRO werd gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Specifiek werd gekeken naar vrouwen met een krappe beurs, vrouwen met een bovengemiddeld inkomen of vermogen, vrouwelijke ondernemers en jonge vrouwelijke professionals. Het blijkt dat vrouwen in alle groepen, meer dan mannen, tegen problemen aanlopen. Zo ervaren vrouwen in meerdere van de onderzochte groepen een gebrek aan persoonlijk advies.

Vooral de vrouwen met een lager inkomen hebben meer moeite dan mannen om geld te sparen en geven aan te weinig kennis of opleiding te hebben om financiële producten goed te begrijpen. De vrouwen met een vermogen vinden relatief vaak dat de financiële dienstverlening niet aansluit bij hun specifieke behoeften. Hun wensen wijken af van die van de mannen doordat zij meer behoefte hebben aan financiële producten die het vermogen van hun gezin beschermen, doordat ze een langere beleggingshorizon hebben en meer geïnteresseerd zijn in investeringen met een positieve maatschappelijke impact.

“Uit ons onderzoek blijkt dat veel vrouwen zich onvoldoende begrepen voelen door hun bank of financiële adviseur. Het is daarom belangrijk dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoeften die vrouwen in verschillende fasen van hun leven hebben. Dit vraagt om duidelijkere en toegankelijkere communicatie én om producten die passen bij de wensen van vrouwen. Bovendien helpt het als adviseurs zich goed kunnen verplaatsen in de behoeften van vrouwen en écht nieuwsgierig zijn naar hun wensen”, zegt Chantal Korteweg, directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO.

Vrouwelijke ondernemers

Vrouwelijke ondernemers hebben het in financieel opzicht lastiger dan ondernemende mannen. Van de vrouwelijke ondernemers heeft 69 procent moeite met het aantrekken van kapitaal terwijl dat maar voor 59 procent van de mannen geldt. Zo’n 60 procent van de vrouwen vindt het moeilijk om een onderneming te starten door gebrek aan persoonlijk financieel advies. Minder dan de helft van de mannen ervaart dit zelfde probleem. Vrouwen starten hierdoor minder vaak een eigen bedrijf dan mannen en de kans dat het bedrijf langer dan 3,5 jaar blijft bestaan is drie keer kleiner dan bij mannelijke ondernemers.

ABN AMRO ziet dat er een rol is weggelegd voor de bank om te zorgen dat financiële producten voor vrouwen net zo toegankelijk worden als voor mannen. Korteweg: “Nu de verschillen transparant zijn, is het belangrijk dat álle spelers in het ecosysteem – financiële instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – samenwerken om barrières tot bankieren en financieren weg te nemen. Vanuit onze purpose – ‘Banking for better, for generations to come’ – is het voor ABN AMRO essentieel om onze producten en diensten inclusief en toegankelijk te maken voor iedereen. Zo geven vrouwen in alle geledingen van de samenleving aan dat het hen ontbreekt aan voldoende financiële kennis en ervaring om vaak complexe financiële producten goed te kunnen doorgronden. Banken kunnen hierop inspelen door hen te ondersteunen met heldere communicatie en op maat gesneden financiële trainingen. Met een meer inclusieve financiële dienstverlening in Nederland kunnen we de kansen van vrouwen zo vergroten en wordt een groot economisch potentieel benut. Een win-win situatie.”

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES