Vivat overweegt overstap naar IDC-pensioen

DNB keurt overname VIVAT door Athora en NN goed

Verzekeraar Vivat is met de vakbonden in overleg om het huidige pensioenfonds SNS Reaal te verlaten en over te gaan naar een aparte regeling.

Dat meldt SNS Reaal Pensioenfonds in het jaarverslag over 2017, waarover website FD Pensioen Pro berichtte. Het pensioenfonds van het voormalige bankverzekeringsconcern bestaat nog steeds en heeft een CDC-pensioenregeling voor de werknemers van de Volksbank (o.m SNS, ASN en Regiobank) en Vivat (Reaal, Zwitserleven, Actiam).

Met de mogelijke overstap volgt Vivat een groot deel van de verzekeringssector. Eerder dit jaar bereikten het Verbond van Verzekeraars en de vakbonden overeenstemming om de pensioenregeling aan te passen naar een IDC-regeling. Verschil met SNS Reaal is dat de verzekeringssector nog werkte met een (te) dure DB-regeling en dat het pensioenfonds van SNS Reaal al geruime tijd werkt met een CDC-pensioen. Bij een CDC-pensioen is de premiebijdrage van de werkgever begrensd tot een bepaald maximum, maar worden een aantal risico’s zoals het langlevenrisico gezamenlijk gedeeld. Bij een IDC-regeling, bv bij de ppi, worden deze risico’s verlegd naar het individu. Daar staat tegenover dat bij een IDC-regeling er nu na pensioendatum kan worden doorbelegd.

In het algemeen is er bij een CDC-regeling impliciet wel sprake van pensioenaanspraken en streven naar indexatie. Bij een IDC-regeling blijft dit meestal achterwege. Bij de IDC-regeling in de verzekeringssector is echter afgesproken dat er wordt gestreefd naar een (voorwaardelijke) toeslag bovenop de aanspraken.

Omdat de onderhandelingen met de vakbonden nog lopen, blijft Vivat in elk geval in 2018 nog bij het SNS Reaal pensioenfonds.

GEEN REACTIES