Sanering volmachtkanaal Allianz succesvol

'Historisch' akkoord in woekerpolisaffaire tussen Allianz en consumentenorganisaties

De ingrepen die Allianz Benelux in Nederland heeft gedaan in de volmachtportefeuille, betaalt zich uit. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste halfjaar.

Het operationeel resultaat op schadeverzekeringen van Allianz Benelux nam over de eerste zes maanden toe met €4 mln toe naar €55 mln. De combined ratio verbeterde met bijna drie procent naar 95%. De verzekeraar schrijft de hogere winst toe aan gerichte premieverhogingen en aan het afscheid nemen van verliesgevende portefeuilles. Met name door dit laatste bleven de premie-inkomsten voor schadeverzekeringen ongeveer gelijk.

De ingreep bij het Nederlandse volmachtkanaal spitste zich toe op de portefeuille motorrijtuigenverzekeringen. Deze portefeuille was de afgelopen jaren verliesgevend door een groeiend aantal belangrijke schadegevallen. Als reactie heeft de directie besloten om te stoppen met het maatwerk van deze gevolmachtigde agenten, aangezien dit het minst rendabele deel is. Dat betekent effectief dat het deel van het contract dat doorloopt na 1 januari 2018 niet meer wordt gedekt door Allianz. Het betreft een premievolume van ongeveer 80 miljoen euro. De gevolmachtigde agenten met een standaardportefeuille die exclusief bestaat uit producten en tarieven van Allianz, blijven wel actief. Deze resultaten zijn volgens de verzekeraar beter en er zijn prijsaanpassingen doorgevoerd om een netto combined ratio van 100% te behalen. Ook in België nam Allianz maatregelen, onder meer bij de portefeuilles ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘arbeidsongevallen’.

Verder steeg het operationeel resultaat van het levenbedrijf, van €68 mln over de eerste zes maanden in 2017 naar €76 mln dit jaar. Het premie-inkomen voor leven daalde enigszins, vanwege seizoenseffecten.

GEEN REACTIES