Vakbonden akkoord met IDC-pensioen in verzekeringsbranche

copyright Pixabay

Verzekeraars kunnen als alternatief voor de nu nog gebruikelijke DB-regeling nu kiezen voor een individuele DC-regeling voor hun werknemers.

Dat is afgesproken tijdens het cao-overleg tussen werkgevers in de verzekeringsbranche en de vakbonden. Reden voor deze aanpassing is dat de DB-regeling door de lage rente erg duur is geworden. Werkgevers en vakbonden hadden al eerder afgesproken om, in het geval van te hoge kosten, samen te zoeken naar een passende oplossing. Het huidige kostenniveau voor werkgevers wordt als uitgangspunt gehanteerd voor de IDC-regeling.

In de cao wordt een minimale DC-staffel opgenomen per leeftijdscohort die momenteel een vergelijkbaar kostenniveau voor de werkgever kent als de bestaande DB-pensioenregeling in de cao. Deze minimale premiebijdrage is gebaseerd op een 1,85%-DC-staffel met een opbouw van 1,75% (net als in de basispensioenregeling). De kosten van deze staffel bedragen 24,6% van de pensioengrondslag. De werknemersbijdrage daalt naar 3,5%; de werkgevers betalen gemiddeld genomen 21,1% aan deze IDC-regeling, aldus de cao-tekst. De staffels kunnen worden aangepast bij sterke rentebewegingen.

Naast de staffel wordt een collectieve overlijdensrisicoverzekering aangeboden, op basis van 70% partnerpensioen en 20% wezenpensioen, beiden op risicobasis. Verder geldt er een collectieve premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deelname aan een IDC-regeling geeft de mogelijkheid tot doorbeleggen na de pensioendatum en variabele pensioenuitkeringen.

Indexatie DB-regeling
Verder zijn de onderhandelende partijen tot de conclusie gekomen dat de huidige ‘overrentebepaling’ in de cao niet meer uitvoerbaar is. De indexatiebelofte is daarom afgezwakt naar een ‘ambitie om de pensioenaanspraken te verhogen met een voorwaardelijke toeslag’. Betreft het een verzekerde regeling, dan worden de toeslagen gefinancierd uit beschikbare overrente of rentestandkorting. Is de pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds, dan is de toeslagverlening mede afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad van het fonds.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES