Vivat herverzekert pensioenen bij Canadese partij

DNB keurt overname VIVAT door Athora en NN goed

Vivat heeft een deel van de zakelijke pensioenportefeuille herverzekerd bij Canada Life Assurance. Dat maakte de verzekeraar bekend bij de publicatie van de jaarcijfers.

Het gaat om de herverzekering het zogeheten langlevenrisico van de pensioenportefeuille, geeft woordvoerder Hidde Kuik in een toelichting aan Findinet aan. ‘Doordat mensen langer leven, moet de verzekeraar langer pensioen uitkeren. Dit risico hebben we nu elders herverzekerd.’ Canada Life Assurance is volgens Kuik een ‘toonaangevende en gerenommeerde herverzekeringspartij’. Daarnaast blijven door het karakter van deze transactie, de polisgelden op de balans van Vivat staan.

Het herverzekeringscontract is daarmee echt anders dan dat van Conservatrix, geeft Kuik aan. Conservatrix raakte in opspraak vanwege een herverzekering bij een partij op Barbados. Verder voldoet de herverzekering aan de recent opgestelde voorwaarden van toezichthouder DNB, aldus Kuik. De herverzekering heeft een positief effect op de solvabiliteit van de leventak van Vivat (SRLEV). In combinatie met een kapitaalinjectie van €200 mln door de holding, steeg de Solvency II-ratio van SRLEV vorig jaar van 158% naar 188%.

Operationeel liet het zakelijk levenbedrijf (vooral pensioen) een positief beeld zien. Het totale premie-inkomen daalde weliswaar maar dat was het gevolg van het effect van een overgenomen pensioencontract in 2017 (het pensioenfonds van VP Tech) met een premiewaarde van €375 mln. Verder groeide het marktaandeel bij de nieuwe business van 18% naar 34%. Ook de ppi van Zwitserleven deed het goed met een stijging van het beheerd vermogen met 58%. De onderliggende winst verdubbelde nagenoeg, door onder meer lagere kosten en een beter beleggingsresultaat.

Bij het individuele levenbedrijf daalden over het geheel genomen de premies. Vivat geeft aan dat dit vooral komt door de krimpende markt en sterke concurrentie van banken en nieuwe spelers. Wel nam de nieuwe business van de koopsompolissen toe. De onderliggende winst bleef nagenoeg gelijk op €133 mln.

Het schadebedrijf deed het vorig jaar beter dan in 2017. Het resultaat nam toe van €0 naar €8 mln en de combined ratio daalde met 2,2 procentpunt naar 96,8% (inclusief de schade van de januaristormen). Vooral in de brandportefeuille verbeterde het technisch resultaat. De premies stegen met 10% naar €735 mln. De verzekeraar geeft op dit moment nog geen gedetailleerde info per productcategorie.

GEEN REACTIES