Verzekeringsbedrijf Monuta groeit, aantal uitvaarten daalt licht

Meer marktaandeel maar dalend resultaat voor Monuta

Uitvaartverzekeraar en -verzorger Monuta realiseerde in 2017 een ‘geconsolideerde omzetgroei’ van 14% (2017: €330 miljoen; 2016: €289 miljoen). Dit komt enerzijds door verdere groei van de verzekeringsportefeuille en anderzijds door hogere koersresultaten op de beleggingsportefeuille.

Het financieel resultaat voor belasting bedroeg in 2017 €43,1 miljoen, meldt het jaarverslag. Dit resultaat bestond uit het operationele bedrijfsresultaat (€6,6 miljoen) en koersresultaten op beleggingen (€36,5 miljoen). In 2016 bedroeg het resultaat voor belastingen €10,8 miljoen. Een stijging derhalve van €32,3 miljoen, die verklaard wordt door een hogere koersresultaat op beleggingen (+€28% miljoen) en een verbetering van de operationele resultaten van de bedrijfsonderdelen (+€4,2 miljoen).

Verzekeringsbedrijf
De Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Monuta laten een flinke groei zien (€422 miljoen verzekerd kapitaal, een stijging van 4%). Het verval is historisch laag waardoor het premie-inkomen doorgroeide tot 154 miljoen euro, een stijging van 4% t.o.v. 2016.

Ook de Duitse verzekeringsactiviteiten laten een doorzettende groei zien (€220 miljoen verzekerd kapitaal, een stijging van 37%). Het premie-volume van de Duitse activiteiten steeg met 50% tot ruim €20 miljoen. Daarmee dragen de Duitse activiteiten inmiddels substantieel bij aan de premieomzet van Monuta Verzekeringen.

De bruto productie in verzekerd kapitaal kwam in 2017 uit op €642 miljoen. (2016: €710 miljoen), waarvan €442 miljoen in NL (2016: €522 miljoen) en €220 miljoen in DU (2016: €187 miljoen).

Het bedrijfsresultaat voor belastingen van het verzekeringsbedrijf, exclusief koersresultaten, verbeterde in 2017 t.o.v. 2016 met circa €3,0 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door een verbetering van het Duitse bedrijfsresultaat.

Multichannelbeleid
Monuta houdt voor de distributie van uitvaartverzekeringen consistent vast aan het ingezette multichannelbeleid. Van het nieuw verzekerde kapitaal in Nederland komt 74% uit het directe kanaal, 26% uit het indirecte kanaal, er is samenwerking met ongeveer 2400 intermediairs.

Uitvaartbedrijf
Monuta voerde ruim 21.000 uitvaarten en crematies uit in 2017. Daarnaast werd voor ruim 1,5 miljoen klanten een uitvaartverzekering beheerd, waarvan meer dan 100.000 in Duitsland.

De omzet in het uitvaartbedrijf daalde met circa 7%. “Deze daling werd veroorzaakt door een daling van het aantal verzorgde uitvaarten en crematies (resp. 6,7% en 1%) en de deels ingezette verschuiving naar dienstverlening door franchisenemers”, aldus het jaarverslag. “De herinrichting van het uitvaartbedrijf heeft gezorgd voor een uitstroom van collega’s, gelijktijdige instroom van nieuwe uitvaartverzorgers en voor een nieuwe franchiseformule. Deze transitie is gedeeltelijk ten koste gegaan van de beschikbare capaciteit en daarmee het aantal uit te voeren uitvaarten.”

De herinrichting van het uitvaartbedrijf leidde eind 2016 tot een stevig conflict met de uitvaartverzorgers. Monuta verwacht in 2018 de eerste positieve effecten op het bedrijfsresultaat te zien van de uitgevoerde reorganisatie.

Bron: Monuta

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES