Inkomensbedrijf De Goudse presteert wisselend

Pixabay

Verzekeraar De Goudse haalde in 2017 op haar inkomensverzekeringen een positief resultaat van €7,7 mln, maar niet elk onderdeel presteerde even goed.

Dat stelt de verzekeraar in het jaarverslag over 2017. De Goudse had recentelijk al een persbericht uitgegeven met wat cijfermatige ontwikkelingen, maar dit ging nauwelijks in op de prestaties van het schadebedrijf.

AOV
Volgens de verzekeraar ontwikkelde bij AOV de schaderatio zich relatief gunstig door een afnemende schadelast in combinatie met premiegroei. Bij WGA-ERV droeg onder meer het schadeverloop van oudere schadejaren positief bij aan het resultaat. Daarentegen is er een negatief resultaat geboekt bij WIA Collectief (-€1,2 mln) en Verzuim (-€15,6 mln).

Verzuim
Bij WIA Collectief stelde De Goudse, vanwege de lage rentestand in de markt, de rekenrente naar beneden bijgesteld om zo de schadevoorzieningen te verstevigen. Dit zorgde voor een negatief effect van €3,2 mln. Bij het provinciale verzuimproduct van De Goudse daalde het resultaat vanwege toenemende schadeduren en schadeaantallen. Als reactie heeft De Goudse bij deze verzekeringen de premies verhoogd en is een aanvullende premietekortvoorziening (€6,2 mln) opgenomen ter versterking van de inkomensvoorzieningen.

Premie
Deels komen de lasten van het hogere verzuim ook bij de klant te liggen door zogeheten premienaverrekeningen. Dit zorgde, in combinatie met goede verkoopprestaties van het eigen verzuimproduct, voor meer premievolume bij Verzuim. Ook bij WGA was er premiegroei, onder meer door de introductie van het product WGA Flex en van WGA Beheer (voor grote bedrijven). In totaal realiseerde De Goudse bij collectieve inkomensverzekeringen een omzetgroei van 18%, waarbij er volgens de verzekeraar marktaandeel is gewonnen. Bij individuele inkomensverzekeringen is de premieomzet licht toegenomen met 1%, terwijl in de markt over het algemeen sprake was van afnemende omzet.

GEEN REACTIES