‘Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt’

‘Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt’
© Pixabay

Verzekeraars zijn slachtoffer van de eigen inefficiëntie op de automarkt. Zo luidt de titel van een onderzoek uitgevoerd door brancheorganisatie Automotive Insiders en adviesbureau Trend-RX. Zonder ingrijpende efficiëntiemaatregelen bij verzekeraars zullen de al forse verliezen op autoverzekeringen tot en met 2030 verder oplopen.

Voor die verliezen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zegt Automotive in een persbericht. Doordat het Nederlandse wagenpark veroudert en private lease in opkomst is, is er een voortgaande verschuiving te zien van (deel)Casco- naar verlieslatende WA-verzekeringen. Tweede oorzaak is dat toenemende inefficiëntie bij de verzekeraars steeds hogere beheer- en acquisitiekosten teweegbrengt.

Door het nog steeds groeiende wagenpark (naar verwachting komen er tot 2030 een miljoen auto’s bij) zal het premievolume van autoverzekeringen wel blijven groeien met zo’n 14%. Maar deze groei is onvoldoende om de slechte marges te verbeteren.

Het Nederlandse wagenpark veroudert snel en de markt voor nieuwe auto’s verzakelijkt eveneens snel. Hierdoor vindt de groei vooral plaats in het WA-segment, dat in 2018 een Combined Ratio van 114,4% liet zien. De marges blijven zwaar onder druk staan. Uiteraard spelen stijgende kosten bij letselschade en het eigenlijke schadeherstel een rol, maar die worden voldoende geflecteerd in de stijgende premies. Tussen 2013 en 2018 stegen de beheer- en acquisitiekosten met ruim €250 miljoen. Dit komt onvoldoende terug in de verzekeringspremies. Zolang verzekeraars hun kosten niet onder controle krijgen, lopen verliezen waarschijnlijk alleen verder op.

Arno Onink, die namens Trend-RX het onderzoek uitvoerde: “Vaak worden de toegenomen kosten van het autoschadeherstel en die van de letselschade als reden genoemd voor de slechte resultaten. Maar we tonen in dit rapport helder aan dat de door de verzekeraars doorgevoerde prijsverhogingen voldoende zijn om deze gestegen kosten te dekken. De problemen liggen primair bij de verzekeraars zelf, die niet in staat blijken om de beheer- en acquisitiekosten in de hand te houden.”

Bron: Automotive Insiders

Update 9-10

GEEN REACTIES