TJIP gaat PSD2-data inzetten voor beter inzicht in financiën

TJIP gaat PSD2-data inzetten voor beter inzicht in financiën

TJIP komt met een nieuwe module binnen het TJIP Smart Platform waarmee financieel dienstverleners de banktransacties van een klant kunnen gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de financiële situatie van de klant. UwCreditCheck is bedoeld voor verstrekkers van hypotheken en consumptieve kredieten. TJIP ontwikkelt standaardoplossingen ter ondersteuning van de klantreis bij financieel dienstverleners.

UwCreditCheck

Een klant kan gebruik maken van UwCreditCheck nadat hij een link heeft gekregen van zijn financieel adviseur. De klant koppelt zijn bankrekening aan de applicatie. Als hij vervolgens toestemming geeft om de transacties op te halen en te analyseren, kan de module een berekening maken van de inkomsten en uitgaven. De klant krijgt dan te zien wat hij maandelijks te besteden heeft. Hij kan dit delen met zijn financieel adviseur, maar dat hoeft niet. Voor de consument is dit interessant omdat hij zo een goed beeld krijgt van wat hij kan betalen aan maandlasten voor een hypotheek of een andere lening. Voor financieel adviseurs is het resultaat van belang om een beter op de persoon afgestemd advies te kunnen geven.

PSD2-data

UwCreditCheck maakt gebruik van PSD2-data. Dat kan niet zomaar, daar is een vergunning van DNB voor vereist. Daarom werkt TJIP samen met Invers, een fintech-bedrijf dat deze vergunning heeft. Bovendien moet de rekeninghouder toestemming geven voor het ophalen van de data. De software van Invers is in staat tot 95% van de transacties te herkennen en categoriseren. Hierdoor ontstaat een goed inzicht in de inkomsten en uitgaven van een klant.

Bezwaren tegen PSD2

PSD2 is begin 2019 ingevoerd. Sinds die tijd is het mogelijk voor bedrijven om, met toestemming van de rekeninghouders, toegang te krijgen tot bankrekeningen. Aanvankelijk leken er bezwaren tegen te zijn, omdat het om zeer privacygevoelige informatie gaat. Dit is echter grotendeels opgelost door het systeem van vergunningen en toestemming geven. Het is echter niet mogelijk specifieke transacties onzichtbaar te maken, waardoor ook van mensen die geen toestemming hebben gegeven via betalingen van of aan iemand anders die wel toestemming geeft, zichtbaar kunnen worden. De route die TJIP volgt, is er een die gezien kan worden als het omzeilen van de vergunningsplicht door gebruik te maken van een derde partij die wel een vergunning heeft.

Bron: TJIP

GEEN REACTIES