Totaal volume particuliere hypotheken in 2021 met 14% gestegen

HDN: meer niet-kopers dan kopers op hypotheekmarkt in 2021

In 2021 zijn er volgens cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk) 479.007 particuliere hypotheken gepasseerd. Dat zijn er zo’n 10% meer dan in 2020 (435.285 passeringen). Het ging hierbij in 2021 om een totaal volume van € 118,7 miljard. In 2020 was het volume 14% lager, namelijk € 104 miljard.

Kopers sluiten hogere hypotheek af

Het grootste deel van de € 118,7 miljard aan opgenomen particuliere hypotheken was bestemd voor de aankoop van een woning. De kopers sloten ongeveer 245.000 hypotheken af. Dat is ongeveer net zo veel als een jaar eerder. Het totale bedrag dat zij leenden is echter met 10% toegenomen van € 74 miljard in 2020 naar € 81,4 miljard in 2021. Het gemiddelde hypotheekbedrag was in 2020 nog € 302.000 maar dat is toegenomen naar € 332.000.

Voor nieuwbouwwoningen zijn er wel iets meer hypotheken afgesloten: dit betreft 2.000 leningen meer dan in 2020 (nu 40.000, een stijging van ruim 5%). Voor dit deel van de hypotheekmarkt is 8% meer geleend (€ 14,8 miljard tegen 13,7 miljard een jaar eerder).

Overigens heeft het CBS bekendgemaakt dat de prijsstijging van bestaande koopwoningen in 2021 gemiddeld 15,2% was ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste prijsstijging van bestaande koopwoningen in 21 jaar. De stijging van het hypotheekbedrag blijft daar echter bij achter.

Niet-kopers rukken op

In 2020 was nog bijna 29% van de gepasseerde hypotheken voor niet-kopers bestemd. In 2021 was dat gestegen naar ruim 31%. Niet-kopers bleven wel ongeveer evenveel lenen: in 2020 sloten zij voor een gemiddeld bedrag van € 158.000 een hypotheek af terwijl dit in 2021 € 160.000 is geworden.

Bron: HDN

GEEN REACTIES