Verbouwing DNB pakt duurder uit: toezichtkosten stijgen met een kwart

Verbouwing DNB pakt duurder uit: toezichtkosten stijgen met een kwart

Financiële dienstverleners dreigen op te draaien voor de uit de hand gelopen verbouwingskosten van De Nederlandsche Bank. DNB wil in 2020 de rekening voor toezicht op de financiële sector met gemiddeld 23% verhogen tot bijna € 228 miljoen. Dit meldt het Financieele Dagblad, dat de hand heeft weten te leggen op een concept-begroting van DNB.

Vorige week heeft DNB zijn concept-begroting besproken met vertegenwoordigers uit de financiële sector, aldus het FD. Toen werd bekend dat de renovatie van het hoofdkantoor en investeringen in digitalisering de toezichthouder meer kosten dan gepland. Ook kosten voor ‘intensiveringen van het toezicht’ vallen hoger uit dan verwacht. Deze tegenvaller wordt afgewenteld op de sector.

Natuurlijk protesteren de financiële instellingen. Maurice Jongmans, voorzitter van de branchevereniging voor betaalbedrijven VBIN, noemt de kostenstijging in het FD ‘absurd en buitenproportioneel’. Hij haalt er de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) erbij, die stelt dat kosten voor financieel toezicht voorspelbaar moeten zijn.

Vooral kleinere financiële dienstverleners zullen lijden onder de stijging van de toezichtkosten. FD haalt een directeur van een betaalplatform aan met 18 man personeel, die zegt dat DNB hem 1 medewerker per jaar kost.

DNB overlegt nu met zijn Raad van Commissarissen en het Ministerie van Financiën over de begroting. Pas als die akkoord zijn, kan de begroting naar de Tweede Kamer.

Bron: FD

GEEN REACTIES