‘Premies brandverzekering horeca stijgen explosief’

In de lijst van moeilijk verzekerbare branches lijkt nu ook de horeca een plaats te hebben verworven. ‘Brandverzekeringen worden fors duurder of soms abrupt opgezegd.’

Van de taxibranche, de beroepsgroep van verloskundigen, de afval- en recyclingbranche en sommige agrarische bedrijven (zoals varkenshouders) was al langer bekend dat verzekeraars niet happig meer zijn om de risico’s te verzekeren. Het lijkt erop dat ook de horecabranche hierbij moet worden gevoegd.

Onder meer Wilfred Mooij, directielid van Geijsel Kroon Assurantiën, trok recentelijk in een blog hierover aan de bel. Hij signaleert dat de verzekeringen van ‘duizenden horecabedrijven’ per 1 januari 2020 door verzekeraars zijn opgezegd dan wel dat de premies fors zijn verhoogd. Het gaat in dit verband vooral om brandverzekeringen. In sommige gevallen is er wel een vertienvoudiging van de premie, waardoor de premies kunnen toenemen van 0,1% tot 1% van de herbouwwaarde, aldus Mooij.

Overigens worden in meer sectoren verzekeraars bij mkb-bedrijven aanmerkelijk strenger en duurder. Mkb-klanten worden steeds vaker richting een zogeheten ‘zekerheidspakket’ gestuurd, waarin meerdere soorten verzekeringen zijn opgenomen. Aparte gebouwenverzekeringen (met dekking voor brand) zijn er alleen voor complexe risico’s en zijn qua premie duurder. Ook bij KHN Verzekeringen, de verzekeringspartner van Koninklijke Horeca Nederland, zijn geen aparte brandverzekeringen meer te krijgen maar alleen pakketverzekeringen. KHN Verzekeringen is onderdeel van Schouten Zekerheid en is gevolmachtigd agent voor ongeveer vijftien verzekeraars.

Voor een deel is de kritischere houding van de verzekeraars nog wel te billijken, legt Mooij uit in een gesprek met Findinet. Door de felle onderlinge concurrentie en de aanwezige overcapaciteit waren de premies behoorlijk laag. Bovendien waren de eisen op het vlak van brandveiligheid niet erg streng. Daardoor werden deze polissen eigenlijk verliesgevend, stelt Mooij. Maar nu slaan verzekeraars volgens hem totaal door naar de risicomijdende kant. ‘Situaties die jarenlang werden geaccepteerd, worden nu abrupt afgewezen. Dat komt voor horecaondernemers als een totale verrassing.’

Fusies en overnames versterken deze ontwikkeling, zegt Mooij. Na de overnames van Delta Lloyd en Generali door respectievelijk Nationale-Nederlanden en ASR werden de betreffende brandportefeuilles opnieuw doorgelicht. Risico’s die niet meer passen bij de nieuwe eigenaar (ASR en NN) worden aanzienlijk duurder gemaakt of simpelweg niet meer verzekerd. Daar komt bij dat verzekeraars bij het inschatten van de risico’s moeite hebben met het multifunctionele karakter van veel horecapanden. Mooij: ‘Ze vragen zich af: wat is het nu eigenlijk? Is het een café/restaurant, een zalencentrum, een vergaderplek, een locatie voor evenementen, markten of sport?’

Het stoort Mooij dat verzekeraars in hun marketingprofilering de duurzame held uithangen, maar in de dagelijkse praktijk hun maatschappelijke plicht verzaken. ‘Ik zou zeggen: practice what you preach.’ Daarnaast begint de verjonging van het bestand aan acceptanten zich te wreken, vindt hij. ‘Oude rotten die zeiden “dit gaan we gewoon regelen” zijn er steeds minder. Jongere schademedewerkers durven niet eigenstandig beslissingen te nemen en duiken weg. Dat is geen goede ontwikkeling.’

GEEN REACTIES