Verbond staat achter Europees pensioenproduct, mits spaarders vrije keuze krijgen bij uitkering

Het Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) biedt nieuwe mogelijkheden voor individuele pensioenopbouw voor Europese burgers. Maar om dit nieuwe product goed tot zijn recht te laten komen, is het wel van belang dat er een voldoende ruim en innovatief aanbod komt en deelnemers ‘shoprecht’ krijgen. Dat stellen het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Premie Pensioen Instellingen (PPI’s) in een gezamenlijk advies aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Vorig jaar juni kwam het voorstel voor een Europees pensioenproduct waarmee EU-burgers een extra voorziening voor hun oude dag kunnen aanleggen, ongeacht in welk land wonen. Het PEPP moet mensen overhalen om zich vrijwillig, aanvullend te verzekeren. In Nederland kan het een aanvulling zijn op AOW (1e pijler) en pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd (2e pijler). Het voorstel wordt momenteel besproken binnen de lidstaten en het Europees parlement.

“Een van de uitgangspunten van het PEPP is de mogelijkheid voor de PEPP-spaarder om te kiezen uit verschillende uitkeringsopties”, aldus het Verbond en de PPI Vereniging. “Bij het afsluiten van het contract maakt de PEPP-spaarder daarover een voorlopige keuze. Omdat de aangeboden uitkeringsopties tussen soorten aanbieders (kunnen) verschillen en daarbinnen naar voorwaarden, vinden Verbond en PPI Vereniging dat iedere PEPP-spaarder het recht moet hebben om op de pensioendatum over te stappen naar een andere aanbieder. In de voorgestelde verordening is dit ‘shoprecht’ onvoldoende gewaarborgd.”

Verder stellen het Verbond en de PPI Vereniging voor dat behalve pensioenverzekeraars, banken en asset managers ook instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP’s) een PEPP mogen aanbieden, mits laatstgenoemden zelf geen verzekeringstechnische risico’s dragen, zoals risico’s in verband met levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Premie Pensioen Instellingen voldoen aan deze voorwaarde en kunnen zodoende mede bijdrage aan een ruim en innovatief aanbod van het PEPP.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES