Ruim een kwart minder hypotheken voor woningaankoop met NHG

10 procent meer hypotheken met NHG verstrekt

In het laatste kwartaal van 2021 daalde het aantal hypotheken voor de aankoop van een woning met Nationale Hypotheek Garantie met 27% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van NHG. Door de sterk stijgende huizenprijzen namen consumenten meer financiële risico’s bij de aanschaf van een woning. Hierdoor konden zij geen gebruik maken van de NHG-garantie. Ook werden relatief veel goedkopere huizen verkocht aan beleggers, die geen gebruik kunnen maken van NHG.

Meer garanties voor woningverbetering

Hoewel het aantal NHG-garanties voor woningaankoop daalde met 27%, daalde het totaal aantal garanties slechts met 18%. Dat komt doordat er in 2021 wel ruim 25% meer garanties werden afgegeven bij hypotheken bedoeld voor woningverbetering. “Per saldo is in twee jaar tijd het aantal garanties met woningverbetering met ruim 85% gestegen. Dit is deels te verklaren door de coronacrisis, de behoefte aan betere thuiswerkplekken, en deels door de stijgende maatschappelijk bewustwording van klimaatverandering en verduurzaming. De stijgende lijn om woningverbetering mee te nemen in de financiering willen we voortzetten in 2022”, aldus NHG.

Consumenten nemen meer risico’s

NHG ziet dat bepaalde groepen geen gebruik kunnen maken van het vangnet dat NHG biedt doordat deze mensen alleen een huis kunnen kopen als ze meer financiële risico’s nemen. Ze kopen bijvoorbeeld zonder voorbehoud van financiering, verzwijgen hun studieschulden, nemen aflossingsvrije hypotheken of consumptieve kredieten of lenen bij familie en vrienden. NHG streeft er juist naar dat consumenten gebruik kunnen blijven maken van het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen. “De Voorwaarden en Normen van NHG – het resultaat van een delicate balans tussen wensen en risico’s om verantwoorde woonfinanciering mogelijk te maken – worden dan soms als (te) beperkend beschouwd. Maar juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk”, zegt Bjorn Jonkergouw, manager finance, risk, compliance & business support bij NHG.

In 2022 stijgt de NHG-kostengrens van 325.000 euro naar 355.000 euro. Als een deel van het hypotheekbedrag is bedoeld voor energiebesparende maatregelen, ligt de grens 6% hoger. Volgens de NVM lag de gemiddelde verkoopprijs van woningen in het vierde kwartaal van 2021 op 438.000 euro. De premie die huizenkopers voor de garantie betalen, daalt van 0,7% in 2021 naar 0,6% in 2022.

Bron: NHG

GEEN REACTIES