Verbond, NVGA, VNAB, OvFD en Adfiz willen premieschuldpositie voorkomen

Krimp intermediaire adviesmarkt deels veroorzaakt door concentratie
© Pixabay

De vijf belangrijke brancheverenigingen in de verzekeringssector hebben gezamenlijk een raamwerk ontwikkeld om ondernemers in nood te ondersteunen.

Veel ondernemers zijn door de overheidsmaatregelen om de corona-uitbraak te beteugelen, in liquiditeitsproblemen gekomen. Het raamwerk biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om bijvoorbeeld de dekking van de verzekering aan te passen, de premietermijn te verkorten (naar bv een halfjaar) en de betalingstermijn te verlengen (met bv 30 dagen extra). Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar oplossingen waarmee een (premie)schuldpositie van ondernemers wordt voorkomen.

Het gaat daarbij om maatwerk per individuele klant, stelt het Verbond. Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen, dienen ondernemers/klanten zelf contact op te nemen met hun verzekeraar, gevolmachtigd agent, makelaar of adviseur. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juli 2020. Iedere maand evalueert het Verbond van Verzekeraars de maatregelen en wordt bekeken of wijzigingen noodzakelijk zijn. De regeling is vastgesteld door het beleidskernteam dat opereert in het kader van het protocol grootschalige incidenten en is bindend voor alle leden.

Het Verbond benadrukt dat het gaat om minimummaatregelen en dat het belangrijk is dat deze afspraken worden gemaakt. ”Als individuele verzekeraars aparte richtlijnen hanteren, dan levert dat onduidelijkheid op. Dat is niet in het belang van verzekeringnemers en verzekerden”, benadrukt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “Maar voorop staat dat we ondernemers een steun in de rug willen geven door de verzekeringsdekking passend overeind te houden en hen zo door deze crisis heen te helpen. Het liefst zonder dat ondernemers een (premie)schuldpositie opbouwen.”

Het staat volgens het Verbond verder iedere verzekeraar vrij om verdergaande maatregelen te nemen in het belang van de klant, en waar nodig in overleg met de adviseur. Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, gaf gisteren in zijn maandelijkse websitecolumn een aantal voorbeelden: ‘Klaverblad en Allianz kwamen meteen in de lucht met lovenswaardige maatregelen voor de dekking van privéauto’s van restaurateurs die nu maaltijden bezorgen. Avéro Achmea verklaarde direct dat hun uitsluitingsclausule leegstand niet geldt in de huidige situatie. De Goudse dekt de verzekerde inventaris ook als deze is geïnstalleerd op de thuiswerkplek zonder extra preventie-eisen. En NN informeerde razendsnel over ruimere betaaltermijnen.’

Opmerkelijk genoeg gelden de afspraken niet voor situaties waar betalingsvoorwaarden van kracht zijn. Daarmee geeft het akkoord bijvoorbeeld (nog) geen oplossing voor de problemen die zijn gerezen rond het delcrederebeding. Dit beding maakt namelijk onderdeel uit van de betalingsvoorwaarden binnen de VNAB. Verder vallen zakelijke producten onder de Pensioenwet buiten de gemaakte afspraken.

GEEN REACTIES