Corona-virus zet druk op delcrederebeding

pixabay

De financiële nasleep van de Corona-crisis kan tot verzekeringsproblemen leiden in de beursverzekeringsketen. De VNAB zoekt naar een oplossing.

Het draait in dit verband vooral om het zogeheten ‘delcrederebeding’ dat is opgenomen in de VNAB-beursvoorwaarden en in de Regeling Betalingsverkeer Co-assurantie. Bij dit beding neemt de makelaar de premie op zich als ‘eigen schuld’ aan verzekeraars en verplicht zich de premie te betalen aan verzekeraars namens de klant. Op zijn beurt int de makelaar uiteraard weer het betreffende premiebedrag van de verzekerde klant.

Maar wanneer de klant niet (meer) betaalt, is de makelaar in principe gemachtigd om de dekking te beëindigen en verzekeraars van hun polisverplichtingen te ontslaan. Om onduidelijkheden hierover te voorkomen moet de makelaar dit wel goed communiceren aan de verzekerde klant. Daarnaast zou een wettelijke bepaling om de klant 14 dagen respijt te geven als noodrem kunnen fungeren, maar een makelaar hoeft zich daar niet aan te houden als het om een zakelijke klant gaat. Anderzijds kan een makelaar er zelf wel voor kiezen om de klant ter wille te zijn om zo dekking veilig te stellen.

Nu door de uitbraak van het Corona-virus de economische activiteit in een groot deel van de wereld ernstig is aangetast, kunnen ook ondernemingen in liquiditeitsproblemen komen. Zij kunnen dan ook niet de premie voor een zakelijke of beursverzekering betalen en kunnen dus hun dekking verliezen. De VNAB stelde gisteren in een verklaring de gevolgen voor zowel verzekerden als leden (makelaars en verzekeraars) ‘beheersbaar te willen houden’. Er wordt daarom nu naar oplossingen gezocht, maar op dit moment is nog niet duidelijk in welke richting deze oplossingen gaan.

GEEN REACTIES