TVM: in 2019 niet alleen meer maar ook grotere schades

Michel Verwoest wordt nieuwe CEO van TVM verzekeringen
© TVM

Transportverzekeraar TVM zag zich vorig jaar geconfronteerd met aanzienlijk meer schadeclaims. Daardoor bleef de combined ratio steken op iets meer dan 99%, ondanks premieverhogingen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de verzekeraar. Dat er meer schades zijn hangt onder meer samen met de toegenomen economische activiteit, stelt financieel bestuurder Dirk Jan Klein Essink in het verslag. Daarnaast speelt volgens hem het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur bij alle weggebruikers een grote rol in de toename van het aantal ongelukken op de weg. ‘Dat is een serieus probleem. De overheid heeft in 2018 de MONO-campagne gelanceerd, maar het MONO-rijden verdient nog steeds veel meer navolging. Ook bij de beroepschauffeurs. Onze adviseurs van Preventie & Risicobeheer vestigen hier steeds opnieuw de aandacht op.’

Verder was 2019 voor TVM qua calamiteitenschades een ‘pechvol jaar’, blikt Klein Essink terug. Daarnaast verwacht Klein Essink dat de toename van het aantal uitschieters een nieuwe trend is. ‘Als de frequentie van schades toeneemt als gevolg van de toegenomen drukte op de wegen, neemt vanzelf ook de frequentie van calamiteiten toe. Een goede tendens is wel dat alle partijen in de keten steeds meer over preventie gaan nadenken. Daarbij speelt ook innovatie een belangrijke rol.’ Een voorbeeld is een test op het vlak van (te lage) bandenspanning van Rijkswaterstaat.

Schadelastbeheersing is ook komend jaar een speerpunt in het beleid van TVM. Zaken die daaraan moeten bijdragen, zijn volgens Klein Essink onder andere fraudedetectie, effectief schadeherstel, preventie, regres en een hogere snelheid en betere kwaliteit van de schadebehandeling. ‘Dat laatste doen we onder andere door een Fast Lane te ontwikkelen voor de afwikkeling van kleine schades tot € 5.000.’

In 2019 werden de premies verhoogd, onder meer door wetgeving op het vlak van letselschade en door de eis van DNB dat WA-verzekeringen rendabel moeten zijn. Het is voor TVM wat balanceren op dit punt. Klein Essink: ‘ Bij TVM streven we in ons beleid naar een combined ratio van 98%. Dat zit al dicht tegen de 100% aan en betekent dat je er met een paar tegenvallers al snel overheen gaat. Als coöperatie streeft TVM niet naar winstmaximalisatie. Indien je er zeker van wilt zijn dat je altijd onder de 100% wil blijven, zou je eigenlijk een combined ratio van 95% als doelstelling moeten hanteren. Echter, in dat geval kun je het verwijt krijgen dat je als coöperatie een te ruime winstmarge hanteert en eigenlijk te hoge verzekeringspremies in de markt zet. Dat doen wij dus ook niet. Wij balanceren met onze combined ratio altijd op een dun draadje, bewust. Maar is het dan erg als de combined ratio incidenteel een keer uitkomt boven de 100%? Wat mij betreft niet, dit kan een keer gebeuren. Zolang het maar aan incidentele schades ligt en niet structureel is.’

GEEN REACTIES