Verbond: neem brandveiligheid gebouw mee in Bouwbesluit

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het huidige Bouwbesluit te weinig oog heeft voor de integrale brandveiligheid van een gebouw.

Op dit moment gaat het Bouwbesluit, op basis waarvan bouwvergunningen worden afgegeven, alleen uit van minimum vluchtvereisten. Het gaat dan om vluchtwegbeveiliging en een brandwerendheid die voldoende is om veilig te kunnen vluchten. Dit echt het minimum, aldus Verbonds-directeur Leo de Boer in een bijdrage aan een rondetafelconferentie in de Tweede Kamer over brandveiligheid van gebouwen. ‘Schadebeperking en blussing worden bijvoorbeeld niet meegenomen.’

Aanleiding voor de discussie over brandveiligheid is de huiveringwekkende brand in het Grenfell-gebouw in Londen vorig jaar waarbij 71 doden vielen. Uit onderzoek in Nederlandse gebouwen bleek niet veel later dat ook in ons land gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, onder meer door het gebruik van brandbare gevelpanelen. Hoewel er op sectorniveau geen harde statistieken zijn, schat De Boer dat in de zakelijke markt in 90% van de gebouwen van dit soort gevelpanelen gebruik wordt gemaakt.

In de woningbouw is het gebruik van de gevelpanelen zeer beperkt, maar daar liggen wel risico’s bij dakisolatie, stelt De Boer. ‘De meeste woningen zijn voorzien van een dakconstructie met isolatie van polystyreen (piepschuim). Dat is een zeer brandbare isolatie. Deze dakconstructie bij rijtjeshuizen zorgt er soms voor dat niet alleen een woning zelf brandschade oploopt, maar de hele rij woningen. Een brand kan zich dan snel via deze dakconstructie verplaatsen en uitbreiden.’

Dat in veel gebouwen (zeer) brandbaar isolatiemateriaal wordt gebruikt, heeft volgens De Boer verschillende oorzaken. Zo sluiten testen op brandbaarheid van dit materiaal vaak niet aan op de praktijk en hebben bij het bouwen kostenoverwegingen vaak de overhand (brandbaar isolatiemateriaal is goedkoper en snel aan te brengen). Daarnaast gaat, zoals gezegd, het Bouwbesluit alleen uit van minimumvluchtvereisten. De Boer stelt namens het Verbond voor om het Bouwbesluit aan te scherpen, het testen van materialen beter aan te sluiten bij de praktijk en het vergunningsproces te verbeteren.

GEEN REACTIES