Verbond: kabinet nu aan zet bij hervorming pensioenstelsel

Verbond: kabinet nu aan zet bij hervorming pensioenstelsel
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars roept het kabinet op om nu snel de noodzakelijke hervormingen van het pensioenstelsel ter hand te nemen. Dat stelt het Verbond in een reactie op het mislukken van het pensioenoverleg in de Sociaal Economische Raad (SER). “Heel jammer dat het niet gelukt is om van de rotonde te komen waar sociale partners al jaren rondjes draaien. Niemand betwist dat er iets moet veranderen. Dus dan ligt er wat ons betreft een taak bij politiek Den Haag om knopen door te hakken”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

De noodzaak om het stelsel aan te passen is onverminderd groot. Het huidige stelsel sluit steeds minder goed aan op de sterk veranderde arbeidsmarkt en heeft te maken met verlies van vertrouwen bij deelnemers en gepensioneerden. Bij het uitblijven van een akkoord is het kabinet nu aan zet om de noodzakelijke hervormingen door te voeren op basis van het regeerakkoord. Daarin wordt gekozen voor regelingen gebaseerd op een directe koppeling tussen premie-inleg en pensioenopbouw.

Weurding: “Het pensioenstelsel is te belangrijk om nog langer voor ons uit te schuiven. De noodzakelijke modernisering moet nu worden opgepakt zodat het vertrouwen kan terugkeren en deelnemers en gepensioneerden weer kunnen begrijpen hoe het in elkaar steekt. In het nieuwe stelsel moet in elk geval worden voorkomen dat rekeningen worden doorgeschoven naar jongere generaties”.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES