Opnieuw geen indexatie voor pensioenen ABP en PFZW

copyright Pixabay

Gepensioneerden bij de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PFZW, zien ook in 2019 indexatie van hun pensioenuitkering aan hun neus voorbij gaan.

Dat hebben de fondsbesturen gisteren aan hun deelnemers laten weten. Bij beide fondsen is de dekkingsgraad onvoldoende hersteld om tot indexatie over te kunnen gaan, die behalve op de uitkeringen ook betrekking hebben op deelnemers die op dit moment pensioen opbouwen. Voor gedeeltelijke indexatie moet de beleidsdekkingsgraad boven de 110% uitkomen en voor volledige indexatie boven de 130%. Bij het ABP bedroeg de dekkingsgraad eind oktober bijna 105%, bij PFZW nipt boven de 100%. Voor het zorg en welzijnsfonds betekent dit overigens wel dat waardeoverdracht naar dit fonds weer mogelijk is.

In een bericht op de website waarschuwt PFZW nadrukkelijk voor kortingen wanneer de dekkingsgraad verder verslechtert. In elk geval verwacht het fondsbestuur dat de komende jaren indexatie waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. Voor PFZW is 2019 al het vijfde jaar op rij dat er niet word geïndexeerd. Ook ABP-voorzitter Corine Wortmann zinspeelde op Radio 1 op mogelijke kortingen wanneer de dekkingsgraad onvoldoende herstelt.

Verder kondigde ABP aan dat de pensioenpremie in 2019 voor het derde opeenvolgende jaar wordt verhoogd. Komend jaar bedraagt de premie 24,9% tegenover 22,9% dit jaar. Voor een inkomend van €3.500 per maand betekent dit 11 euro per maand meer premie. Bij PFZW blijven de premies in 2019 gelijk.

Beide fondsen gaan op hun website tevens in op het mislukken van het overleg over het pensioenakkoord. Zowel ABP-voorzitter Wortmann als PFZW-directeur Peter Borgdorff tonen zich zwaar teleurgesteld en roepen de partijen op om verder te onderhandelen. Wortmann stelt impliciet dat de discussie over het pensioenstelsel moet worden losgekoppeld van die over de AOW-leeftijd. Vakbond FNV grijpt de AOW juist aan om zich als pensioenpartij te profileren bij de leden. In een interview met dagblad Trouw eerder dit jaar gaf FNV aan dat haar leden afspraken over de tweede pijler te vaag en te abstract vinden en daarom inzet op een discussie over de AOW-leeftijd.

GEEN REACTIES