Verbond: hoe wordt de zelfrijdende auto verzekerd?

Verbond: hoe wordt de zelfrijdende auto verzekerd?
© Pezels

Het Verbond van Verzekeraars vraagt aandacht voor de positie van toekomstige bestuurders van zelfrijdende auto’s en voor de slachtoffers van ongevallen die zelfrijdende auto’s kunnen veroorzaken. In een brief aan de Tweede Kamer pleit het Verbond voor een autoverzekering gekoppeld aan de persoon en niet meer aan het voertuig.

Het Verbond wil graag met de minister in gesprek over wetgeving die de bescherming van slachtoffers van zelfrijdende voertuigen regelt. “Hoewel het gedrag van de bestuurder verantwoordelijk is voor veel ongevallen, kan de techniek die zijn rol overneemt ook falen. Het verbond neemt daarbij graag een voorbeeld aan wetgeving zoals die momenteel in het Verenigd Koninkrijk wordt ontwikkeld door overheid, auto-industrie en verzekeraars gezamenlijk.”

Daarnaast vraagt het Verbond aandacht voor de rol van de bestuurder. Deze zal steeds meer de positie van inzittende krijgen in plaats van de centrale rol die hij nu heeft. Dat vraagt, aldus het Verbond, om een “grondige herbezinning op het huidige aansprakelijkheidsrecht dat juist gebouwd is op het uitgangspunt dat de bestuurder het voertuig bestuurt. Dit in combinatie met een fenomeen als de deelauto maakt dat het Verbond zich afvraagt of ook de verzekering niet zou moeten verschuiven van een verzekering gekoppeld aan de mens in plaats van gekoppeld aan het voertuig.”

De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Water behandelt op donderdag 18 januari een wetswijziging waardoor het mogelijk wordt gemaakt te experimenteren met autonome voertuigen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES