‘Hypotheek- en woningmarkt vergeten alleenstaanden’

‘Hypotheek- en woningmarkt vergeten alleenstaanden'
© Pixabay

De hypotheek- en woningmarkt zijn te veel gericht op gezinnen en stellen. Daardoor is het voor alleenstaanden extra moeilijk om een woning te kopen. Dit terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens langzaam groeit. Dit meldt de Hypotheekshop.

Volgens recente cijfers van het CBS neemt het aantal huishoudens toe van 7,7 miljoen in 2016 tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de eenpersoonshuishoudens. Begin 2015 maakten deze 37 procent uit van alle huishoudens. In 2060 zal dit naar verwachting 43 procent zijn. Het ontbinden van de relatie en vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken van deze groei, aldus de Hypotheekshop.

Aandeel hypotheekaanvragen alleenstaanden loopt terug
Maar sinds het aantrekken van de woningmarkt in 2011-2013 loopt het aandeel hypotheekaanvragen van alleenstaanden terug – hoewel de absolute aantallen in 2016 en 2017 ongeveer gelijk blijven. Deze terugval wordt allereerst veroorzaakt doordat het aanbod van te koop staande woningen, en in het bijzonder van appartementen, in rap tempo terugloopt. Dat gaat soms gepaard met flinke prijsstijgingen, waardoor het kopen van woning in je eentje moeilijker is geworden.

Ten tweede is de leencapaciteit voor lage en middeninkomens de afgelopen jaren verlaagd, en dat raakt de groep alleenstaanden relatief meer dan de groep tweeverdieners.

Ten derde is de afgelopen jaren het percentage aan bijkomende kosten dat mag worden meegefinancierd teruggeschroefd. Deze kosten dienen dus met eigen geld te worden betaald. Omdat een deel van deze kosten koper bestaan uit een vast bedrag (kosten voor advies, notaris, taxatie), weegt dat relatief zwaarder bij lagere hypotheken.

Tot slot neemt een aantal geldverstrekkers een inkomen uit een flexibel dienstverband niet volledig mee in de inkomenstoetsing. Ook dit raakt alleenstaanden relatief meer dan tweeverdieners. Voor alleenstaande starters is het feit dat minder gemeentes de zogenaamde starterslening aanbieden ook een factor.

‘Friends-contracten’
Hypotheekshop verwijst naar de vrije huursector, waarin zogenaamde ‘friends-contracten’ in opkomst zijn: vrienden die samen een appartement delen met de mogelijkheid dat de ouders garant staan. “Geldverstrekkers bieden op dit moment echter nauwelijks mogelijkheden aan vrienden om samen een woning te kopen. Ook borgstelling door de ouders is een zeldzaamheid geworden. Het illustreert de lastige situatie voor veel alleenstaanden om passende woonruimte te vinden.”

“Het zou goed zijn als overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid de komende jaren meer rekening gaan houden met de groeiende groep alleenstaanden. Bijvoorbeeld door woningaanbod te ontwikkelen dat geschikt is voor alleenstaanden. De bouw van alternatief woningaanbod zal tevens de doorstroming ten goede komen.”

Bron: Hypotheekshop

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES