Verbond bepleit collectieve regeling voor inkomens boven een ton

Het pensioenakkoord verzacht de ingrepen , maar betekent nog steeds een aanzienlijke beperking van de mogelijkheid om een adequaat pensioen op te bouwen

Aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de versobering van het Witteveenkader.

“Ook met een opbouwpercentage van maximaal 1,875 procent resulteert immers een pensioeninkomen dat in veel gevallen fors terugvalt in vergelijking met het laatstverdiende inkomen.”

Collectieve regeling

“Voor inkomens boven de grens van 100.000 euro is het gewenst dat de werkgever de mogelijkheid krijgt om voor het personeel een collectieve regeling aan te bieden, omdat daarmee de uitvoeringskosten beperkt kunnen worden.”

Ruimere overgangsregeling

“Tenslotte is het van belang dat de voorgestelde wijzigingen ook goed geïmplementeerd kunnen worden. Aannemende dat de parlementaire behandeling nog enige tijd zal vergen, is de invoeringsperiode tot 1 januari 2015 te kort.

Het Verbond van Verzekeraars bepleit daarom een ruimere overgangstermijn.”

GEEN REACTIES