Verbond: Belangrijke stap richting zuiver marktmodel

De voorstellen gaan in op de noodzakelijke ontvlechting van de rollen en beloningsrelaties tussen aanbieders, adviseurs en klanten in de financiële dienstverlening. Aldus de reactie van het Verbond van Verzekeraars op de brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer over de aanstaande stelselwijziging van de financiële dienstverlening. Met deze voorstelen “komt de klant aan het stuur”, constateert het Verbond, dat daaraan toevoegt dat de voorstellen op een aantal terreinen nog een nadere uitwerking vergen.

“De brief van De Jager komt onder andere op het gebied van de volgende zaken overeen met de standpunten van verzekeraars rondom het toekomstbestendig maken van het intermediaire distributiestelsel: bonusprovisies bij schadeverzekeringen voor zowel de particuliere als zakelijke markt, het tegengaan van volumegerelateerde commissies, het vaststellen van een passende beloningsnorm binnen het volmachtbedrijf en het verbod op een efficiencyvergoeding tussen aanbieders en het intermediair. De Jager kiest voor transparantie over provisies bij schade op verzoek van de klant. Zoals bekend, is het Verbond voorstander van actieve transparantie, ook bij schadeverzekeringen. Dat sluit bovendien aan bij het bestaande privaatrechtelijke kader. De minister stelt ook een dienstverleningsdocument voor het directe kanaal voor met een uitsplitsing van advies- en distributiekosten. Het Verbond wijst erop dat voor het directe kanaal echter al een kwalitatieve kostenverklaring bestaat.

Het Verbond wacht de aangekondigde voorstellen van de minister ten aanzien van het portefeuillerecht en het begrip onafhankelijkheid af. Ook ziet het Verbond de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid van een uitsplitsing naar advies- en distributiekosten bij direct writers en banken met belangstelling tegemoet.”

GEEN REACTIES