Adfiz: Nog teveel onderhanden werk om tevreden te kunnen zijn

Uit de brief van De Jager blijkt dat Financiën veel waarde hecht aan onafhankelijke adviseur en dat deze uitsluitend kan floreren bij een geborgd level playing field.

De intermediairorganisatie is positief over de geest die de brief ademt, maar “er is nog teveel onderhanden werk waardoor Adfiz nog niet met tevredenheid kan spreken over de uitkomsten tot nu toe.”

Adfiz doelt daarbij op:

  • inefficiencyvergoeding: “Alhoewel het een juridische vanzelfsprekendheid is dat een partij een andere partij wegens wanprestatie tot betaling kan verplichten, mist Adfiz in de brief van De Jager hiervoor nog de noodzakelijke bevestiging.”
  • eerbiedingende werking: “De minister zegt in zijn brief niets over wat hij met bestaande doorlopende provisie zal doen. In het algemeen overleg van 25 november 2010 stelde hij desgevraagd expliciet dat een provisieverbod niet met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. Het ministerie zal het overgangsregime waarin dit geregeld wordt met marktpartijen nader uitwerken, waarbij de uitspraak tijdens het AO leidend is.”
  • gespreide betaling: “Adfiz heeft met het NFI-initiatief (neutraal financiering instituut financieel dienstverleners) eerder dit jaar reeds geanticipeerd op de denkrichting van de minister. Adfiz acht het splitsen van de incasso weliswaar zuiver, maar ook omslachtig en duur voor de consument. Adfiz denkt daarom na over de mogelijkheid de volledige incasso (premie en fee) via het NFI te laten lopen.”

Adfiz acht het splitsen van de incasso weliswaar zuiver, maar ook omslachtig en duur voor de consument. Adfiz denkt daarom na over de mogelijkheid de volledige incasso (premie en fee) via het NFI te laten lopen.”

  • abonnementen: “Tijdens het overleg vanmiddag met marktpartijen waarin de plannen zijn gepresenteerd, meldde het ministerie voor de zomer meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de problematiek bij abonnementen. Wij nemen bij het ministerie een grote bereidheid waar om dit probleem goed op te lossen.”
  • fiscaliteit: “De fiscaliteit was al een essentieel thema, maar de problemen die hiermee gepaard gaan worden nog versterkt door het aangekondigde provisieverbod. Deze maand nog zal Adfiz hierover nader overleg voeren met de werkgroep van Financiën tot wiens verantwoordelijkheid dit behoort.”

GEEN REACTIES