‘Veel werkgevers vinden marktrentestaffel bij DC-regeling te duur’

© Pixabay

Veel werkgevers die meedoen aan DC-pensioen, kiezen om budgettaire redenen niet voor een marktrentestaffel, terwijl deze voor de deelnemers wel gunstiger is.

Dat stelt verzekeringsmakelaar Aon, tevens actief als pensioenadviseur. Inmiddels is 1 van de 7 werknemers voor hun pensioen verzekerd bij een beschikbare premieregeling, aldus Aon. Deze werknemers zijn in dienst bij bedrijven die (om verschillende redenen) niet meedoen met een bedrijfstakfonds. Deze bedrijven bepalen hun premie-inleg doorgaans met een zogeheten fiscale beschikbare premiestaffel met een relatief hoge ‘markt’-rente (althans, hoger dan de ‘echte’ kapitaalmarktrente). Aon gaat in een vergelijkend onderzoek bijvoorbeeld uit van 3%.

Dan blijkt dat, in vergelijking met een middelloonregeling, het beschikbare premiepensioen aanmerkelijk lager uitkomt, omdat een deelnemer niet op basis van deze 3% een pensioen kan inkopen. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen heeft vanaf zijn pensioen dan een uitkering van ruim €800 per maand, terwijl een zelfde werknemer met een middelloonregeling tweehonderd euro per maand hoger uitkomt.

Wanneer de betreffende werknemer zou deelnemen aan een beschikbare premieregeling met een marktrentestaffel dan zou het pensioen naar alle waarschijnlijk meer in de buurt komen van de middelloonregeling. Dat komt omdat bij de marktrentestaffel meer premie moet worden ingelegd om aan het vereiste pensioenkapitaal te komen. Aon signaleert weliswaar dat het gebruik van de marktrentestaffel wat populairder wordt, maar dat de meeste werkgevers vanwege budgettaire redenen niet meer premie willen betalen.

“In de huidige economische omstandigheden is het met een beschikbare premieregeling moeilijk om op een acceptabel pensioenresultaat uit te komen”, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. “Hier is weinig aandacht voor in de media en politiek, maar inmiddels heeft toch circa 1 op de 7 werknemers een beschikbare premieregeling. Dat gaat door het pensioenakkoord verder toenemen.”

Om bij de pensioeninkoop de afhankelijkheid van de lage marktrente te ontwijken, kunnen deelnemers nu kiezen voor ‘doorbeleggen’ met hun kapitaal na pensioendatum. Uit een recente evaluatie blijkt echter dat maar 5% daarvoor kiest. Volgens Driessen ‘begrijpen deelnemers onvoldoende welke keuzes ze kunnen maken en wat de impact is van die keuzes. Wij pleiten daarom voor goede voorlichting en begeleiding bij pensionering, maar zeker ook in de periode daarvoor.” Aon is overigens niet de enige partij met dit standpunt. Gisteren citeerde Findinet drie pensioenadviseurs die hetzelfde bepleiten.

GEEN REACTIES