Ouderen veroveren de woningmarkt

Ouderen veroveren de woningmarkt
© Pixabay

Als er geen baanbrekende maatregelen genomen worden, blijft de positie van starters op de woningmarkt de komende jaren marginaal. Het zijn vooral de ouderen die zich manifesteren als huiseigenaar. Het aantal koopwoningen in bezit van 75-plussers verdubbelt tussen nu en 2035.

De Hypotheekshop zet in zijn meest recente marktupdate demografische trends op een rij. Allereerst de vergrijzing. Dit betreft zelfs een dubbele vergrijzing, omdat binnen de groep 65-plussers het aandeel 80-plussers toeneemt. Hypotheekshop haalt een prognose van ABF Research aan waaruit blijkt dat het aantal huishoudens van 65-plussers tot 2030 toe blijft nemen, waarvan huishoudens met 75-plussers het sterkst. Ruim driekwart van de groei in huishoudens betreft een alleenstaande.

De andere (jongere) leeftijdscategorieën laten overwegend een daling zien, met uitzondering van de (klein)kinderen van de babyboomers: leeftijdsgroepen 30-44 jaar en tot 15 jaar.

Volgens recent onderzoek van het Kadaster verdubbelt het aantal koopwoningen in bezit van 75-plussers tussen nu en 2035. “Van alle groepen woningeigenaren neemt het aandeel ouderen het sterkst toe. Tussen 2035 en 2040 hebben 75-plussers samen meer dan 1 miljoen woningen in bezit.”

De vergrijzing zal zorgen voor grote vraagstukken rond verduurzaming, passende woonruimte, doorstroming en langer thuis wonen in combinatie met zorg. Financieel adviseurs krijgen steeds meer te maken met vragen over overwaarde, woningaanpassing, schenkingen en erfrecht.

Migratie
Andere trend is de bevolkingstoename. Die groei komt deels uit natuurlijke aanwas, maar het grootste deel komt de laatste jaren door migratie (bron: CBS). Naar verluidt bestaat het merendeel van de migranten uit arbeidsmigranten, naast andere groepen als studenten, vluchtelingen en expats. Al deze mensen moeten wonen, dus de gevolgen voor de woningmarkt laten zich raden.

Starters laatste in de rij
Starters blijven van dit alles de dupe. Hypotheekshop laat zien dat in zes jaar tijd de leeftijdscategorie 20’ers verschoof van een plek als 1e in de rij naar de laatste plaats. Kwam in 2013 nog 30% van alle hypotheekaanvragen van 20’ers (bron: HDN), dit aandeel is de laatste jaren geleidelijk afgenomen (2e over 2014, 3e over 2016 en 4e over 2019). Tegelijkertijd is het aantal doorstromers, oversluiters, verhogers, expats en particuliere beleggers sterk gegroeid.

In het lopende kwartaal blijkt het aandeel hypotheekaanvragen van twintigers zelfs lager dan dat van alle andere leeftijdsgroepen (minder dan 15%, een halvering ten opzichte van 2013). Het aandeel aanvragen van dertigers en veertigers is gelijk gebleven, terwijl dat van vijftigers en zestigplussers juist is toegenomen (tezamen van bijna 20% naar bijna 35%).

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES