Veel overnames op intermediaire adviesmarkt

Veel overnames in intermediaire adviesmarkt
© Pixabay

De overnamegolf op de markt voor o.a. verzekeringsadvies is veel groter dan uit publicaties in de media blijkt. Reden voor BHB Dullemond en RiFD om de Overnamemonitor te lanceren. Er werden over 2019 in totaal 239 overnames van intermediairkantoren geregistreerd. Op een totaal van circa 6.200 kantoren betekent dit een mutatiegraad van bijna 4%. De totale transactiewaarde bedraagt € 665 miljoen.

Een kanttekening is dat ruim de helft van dit bedrag, naar schatting €370 miljoen, wordt vertegenwoordigd door twee grote deals met een waarde boven de €100 miljoen. Het gaat om de participatie die Five Arrows Principal Investments, de private-equitytak van Rothschild & Co, medio 2019 heeft genomen in Heilbron en de participatie van het Amerikaanse Acrisure in Raetsheren van Orden.

De meeste transacties in de intermediaire adviesmarkt (53%) bestaan uit overnames met een transactiewaarde tot €250.000. Ze vertegenwoordigen 4% van de totale waarde van het aantal transacties.

Een tiental partijen is goed voor 80% van de totale ‘deal value’. De top 10 wordt gedomineerd door private-equityfondsen en verzekeraars. Tot de eerste groep behoren onder meer Five Arrows Principal Investments, Acrisure en Söderberg & Partners. Verzekeraars die in 2019 actief waren in overnames/participaties zijn De Goudse, ASR en Aegon. Daarnaast zijn volmachtkantoren actief in de aankoop van advieskantoren; zij vertegenwoordigen 34% van het dealvolume.

Meer dan driekwart van de transacties bestaat uit portefeuilleoverdrachten (activa/passiva-transacties). De gemiddelde waarde van zulke transacties is € 420.000. Bij aandelenoverdrachten gaat het gemiddeld al om € 2,4 miljoen en bij participaties om nog (veel) grotere bedragen.

De Overnamemonitor is samengesteld door het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners en M&A-kantoor BHB Dullemond. Dit is de eerste editie, bedoeling is dat hij elk half jaar gaat verschijnen.

Bron: RiFD

GEEN REACTIES