Uitstel APF-wet vanwege schrappen amendement Lodders/Vermeij

Het wetsvoorstel voor het APF moet opnieuw naar de Tweede Kamer. Reden is het schrappen van een amendement over bedrijfstak pensioenfondsen.

Advies

Dit schrijft Staatssecretaris Klijnsma (SZW) in een brief aan de Eerste Kamer, waar het wetsvoorstel ter behandeling lag. Klijnsma schrapt op advies van de Raad van State het amendement van de Tweede Kamerleden Lodders (VVD) en Vermeij (PvdA). Dit amendement maakte het voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen mogelijk om binnen een APF te fuseren en tegelijkertijd hun pensioenvermogens gescheiden aan te houden (het zogeheten “ringfencing”). Het aangepaste wetsvoorstel, zonder amendement, moet opnieuw door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Verstorend

De Raad van State vindt het toestaan van ringfencing voor bedrijfstakpensioenfondsen marktverstorend. Het leidt ‘tot verstoring van het evenwicht in de concurrentieverhoudingen tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars’. Daarnaast verstoort het toestaan van ringfencing volgens de RvS de koppeling tussen verplichtstelling en solidariteit en dat is in het licht van Europese mededingsregels niet zonder risico’s. Tot slot vindt de RvS het amendement onvolledig, omdat ‘waarborgen en flankerende maatregelen ontbreken om ringfencing op een verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden’.

Schaalvergroting

Klijnsma zegt zich te kunnen vinden in de mening van de RvS maar ze heeft tegelijkertijd sympathie voor de achterliggende gedachte van het amendement Lodders/Vermeij om te komen tot schaalvergroting bij bedrijfstakpensioenfondsen. Het Ministerie van SZW doet daarom onderzoek naar een eventuele aanpassing van de verplichtstelling om bpf’s toch toegang te bieden tot een APF.

 
Indexatiedepots

De staatssecretaris verwijst in dit verband naar een alternatief dat de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie aandragen: indexatiedepots. ‘Mogelijk kan met indexatiedepots soelaas worden geboden aan fuserende bedrijfstakpensioenfondsen’, stelt Klijnsma. Voor het eind van het jaar wordt hierover meer duidelijk.

GEEN REACTIES