Topman Chris Oomen verlaat DSW ‘onder druk’

Topman Chris Oomen verlaat DSW 'onder druk'

Chris Oomen legt per 1 juni 2019 zijn voorzitterschap bij zorgverzekeraar DSW neer. Volgens het Financieele Dagblad is zijn vertrek mede te wijten aan druk van De Nederlandsche Bank.

Oomen werkte meer dan 40 jaar voor DSW, sinds 1987 was hij bestuursvoorzitter. De verzekeraar roemt zijn topman in een persbericht om zijn onorthodoxe optreden. “DSW heeft zich door de visionaire en innovatieve manier van denken en werken van Oomen doorontwikkeld tot een onderscheidende, onafhankelijke en eigenzinnige zorgverzekeraar. In de afgelopen 40 jaar heeft Chris Oomen altijd het algemeen belang van de gezondheidszorg vooropgesteld en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg voor iedereen. Oomen staat bekend als luis in de pels, vanwege de kritiek op collectiviteitskortingen, de macht van medici, hoge winsten van verzekeraars en de inperking van de vrije artsenkeuze.”

Die opstelling werd hem niet altijd in dank afgenomen. In 2014 ontving de topman een kritische brief van Zorgverzekeraars Nederland met daarin: “Helaas moet het ZN-bestuur constateren dat u zich steeds vaker openlijk distantieert van belangrijke branchestandpunten en zich in de media beschadigend uitlaat over andere zorgverzekeraars.”

Verstrengeld
In een interview met het FD zegt Oomen dat toezichthouder De Nederlandsche Bank de laatste jaren bij onder meer de commissarissen van DSW steeds aandrong op het regelen van een opvolger. De naam DSW en Oomen zouden te veel verstrengeld zijn geraakt. Verzekerden kozen wellicht voor DSW door Oomen. Dat werd als een risico voor de continuïteit gezien. Daarnaast zou zijn lange bestuursvoorzitterschap interne tegenspraak kunnen tegenhouden.

Traditiegetrouw laat Oomen DSW als eerste van alle verzekeraars de premies voor het nieuwe jaar bekendmaken. In 2017 verlaagde de verzekeraar het verplichte eigen risico met een symbolisch bedrag van €10 naar €375, omdat volgens Oomen de huidige hoogte van het eigen risico maakt dat deze zijn doel – een remmende werking op onnodige zorg – voorbij schiet.

Ook pleitte Oomen voor afschaffing van het vrijwillig eigen risico, omdat dit volgens hem oneerlijke verdeling van zorgkosten in stand hield. Overigens bleek DSW eind 2017 een van de grootste beloners van klanten die voor een hoog vrijwillig eigen risico kiezen.

Opvolger
Aad de Groot zal Chris Oomen als voorzitter van de Raad van Bestuur opvolgen. Daarmee wil de verzekeraar “de bedrijfscultuur en waarden die daarbij horen voortzetten”. De Groot is ruim vijf jaar in dienst als directeur van DSW, waarvan vier jaar als lid van de Raad van Bestuur.

GEEN REACTIES