Leve de man van de DSW!

Topman Chris Oomen verlaat DSW 'onder druk'

Chris Oomen heeft van ZN op zijn donder gehad en dat is mooie reclame voor zijn DSW.

Via de NOS is een brief naar buiten gekomen die Zorgverzekeraars Nederland-voorzitter André Rouvoet in juni stuurde naar DSW Zorgverzekeraar. In juni van dit jaar 2014. We hebben dat drie keer gecheckt. De inhoud doet namelijk vermoeden dat er een standaardbrief van zo’n 30 jaar geleden onder het stof vandaan gehaald is. Zogezegd, een klassiek treurspel gespeeld in moderne kostuums.

Je waant je weer in de tijd dat bijvoorbeeld Zwolsche Algemeene (nu Allianz) na de introductie van een eigenzinnig product publiekelijk met de roe in het gareel werd geslagen door het kartel dat zich bedrijfsvereniging noemde. Of je denkt met weemoed terug aan Piet van Steensel, toenmalig directeur van Stad Rotterdam (nu ASR), een regio Rijnmondgenoot van Chris Oomen, niet de enige overeenkomst overigens. Van Steensel had lak aan regels en zeker aan marktinterne regels als die de belangen van zijn verzekerden schaadden. Figuurlijk beklom hij dan de Euromast om den volke te verkondigen waar en waarom hij de door zijn collega’s trouw gevolgde richtlijnen aan zijn laars lapte. Die richtlijnen kwamen uit het Verbond van Verzekeraars en de rechtsvoorgangers op leven- en schadegebied. Lange tijd werd de naleving van de kartelafspraken (er was nog geen wet en toezichthouder die dat verboden) gecontroleerd door de marktleider, toen Nationale-Nederlanden. Er ging een siddering door de bestuurskamers van verzekeraars wanneer NN-toplieden als Jaap van Rijn daar binnenkwamen om een mogelijk verdwaald schaap weer de kudde in te drijven.

Voor Van Steensel was dat echter een nieuwe aanleiding om in zijn gevreesde nieuwsbrieven nog eens uit de doeken te doen wat van hem verlangd werd, waarom hij dwars bleef liggen en welk profijt consumenten daarvan konden hebben door zich bij hem aan te sluiten.

Chris Oomen is nu door ZN-voorzitter Rouvoet in een soortgelijke profijtelijke zetel gehesen. Rouvoet maakt de consumenten in zijn brief aan DSW in één zin duidelijk dat zorgverzekeraars weliswaar naar buiten toe verschillende gezichten hebben, maar behoren tot één grote commune: “Voor een goede en effectieve belangenbehartiging worden op vele gebieden branchestandpunten geformuleerd en gezamenlijke trajecten gestart en uitgevoerd.” Mooi dat ZN zich zo dienstbaar ten opzichte van de verzekeraars opstelt. Minder mooi dat dit de verzekeraars verplicht om hun hoofd te laten hangen naar bedoelde standpunten.

Van vrijheid van ondernemerschap is vervolgens geen sprake meer. Rouvoet schrijft: “Helaas moet het ZN-bestuur constateren dat u zich steeds vaker openlijk distantieert van belangrijke branchestandpunten en zich in de media beschadigend uitlaat over andere zorgverzekeraars.”

Rouvoet is niet te beroerd een aantal voorbeelden te noemen. Het gaat om uitlatingen op het gebied van de spoedeisende zorg, de aanpassing van artikel 13 Zvw (zeg maar de vrije zorgkeuze) en de onmaatschappelijk hoge winsten bij andere zorgverzekeraars.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar alleen binnenskamers, is de strekking van de ZN-brief. Tussen de vier muren moet ruimte zijn voor debat en verschillen van inzicht. Maar die breng je niet naar buiten, vindt Rouvoet anno 2014.

Een boodschap die op Oomen zal werken als een lap op een rode stier. En een boodschap die DSW geen windeieren zal bezorgen.

Jan Aikens

De brief van ZN is te lezen op de website van NOS.

GEEN REACTIES