Toezichtskosten worden afhankelijk van omzet advieskantoor

AFM start uitvraag naar uitbesteding werkzaamheden aan serviceproviders

De grondslag voor de AFM-bijdrage van verzekeringsadviseurs en -bemiddelaars gaat veranderen. Dit meldt het het ministerie van Financiën in een internetconsultatie die onlangs verscheen over het besluit Bekostiging financieel toezicht 2019. Dit besluit stelt een nieuwe verdeling van de toezichtkosten over de financiële sector vast.

De huidige bijdrage voor adviseurs en bemiddelaars wordt berekend op basis van het aantal medewerkers. In de consultatie wordt voorgesteld dit aan te passen naar omzet. Als reden voor deze aanpassing noemt de minister de technologische ontwikkelingen en de wijze waarop advies en bemiddeling plaatsvindt. Bedoeling is dat met de wijzigingen een beter passende verdeling van de kosten tussen de instellingen binnen enkele toezichtcategorieën wordt bereikt.

Adfiz
Brancheorganisatie Adfiz meldt op de website dat het in principe positief staat tegenover deze voorgestelde wijziging, mits die budgetneutraal is. “Voor het draagvlak van toezicht is het belangrijk dat de verdeling van toezichtlasten aansluit op de advies en bemiddelingspraktijk”, aldus Adfiz. “Een stabiele en voorspelbare ontwikkeling van de toezichtlasten is belangrijk. Voorop staat dat de aanpassing budgetneutraal is. Kortom een aanpassing betekent dat de kostenverdeling binnen de categorie wijzigt, maar het kostendeel dat de AFM toerekent aan de sector adviseurs en bemiddelaars gelijk blijft.”

Reacties op de consultatie kunnen nog tot 14 september worden ingediend. Als de voorstellen worden overgenomen, gaan ze in per 1 januari 2020.

Bron: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES