Sweder van Wijnbergen in clinch met Terpstra en Hermans

Van Wijnbergen is ervan overtuigd dat je de vergrijzingsproblematiek niet oplost door de pensioenleeftijd pas in 2020 te verhogen. Tijdens een bijeenkomst die AEGON organiseerde voor haar intermediair op Prinsjesdag vond een discussie plaats tussen Sweder van Wijnbergen (hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam), MKB Nederland-voorzitter Loek Hermans en Doekle Terpstra, voorzitter HBO-Raad. Al snel was sprake van twee kampen, waarbij de onafhankelijke hoogleraar het moest opnemen tegen de zich goed in het polderlandschap thuis voelende onderhandelaars Terpstra en Hermans. Dat bleek vooral bij hun visie met betrekking tot de pensioencrisis.

Van Wijnbergen is ervan overtuigd dat je de vergrijzingsproblematiek niet oplost door de pensioenleeftijd pas in 2020 te verhogen. "Een probleem waarvan het zeker is dat dat op je afkomt, pak je zo niet aan. Het wonderlijke is dat een onzeker probleem zoals de lage rente van dit moment, wel tot direct handelen leidt en dat een oplossing van het zekere probleem van de vergrijzing naar de toekomst wordt verschoven.

"Dat kan ook niet in een handomdraai", bracht Hermans daar tegen in. "Je hebt nu eenmaal tijd nodig om maatregelen te treffen waardoor mensen langer kunnen doorwerken", weet de werkgeversvoorzitter, die bijval kreeg van Doekle Terpsrta: "Ik ben het volledig eens met de koers van sociale partners", zei de oud-voorzitter van het CNV. "Van Wijnbergen vergeet het belangrijkste en dat is het maatschappelijk draagvlak. Zonder dat is een verhoging van de pensioenleeftijd niet mogelijk en het verwerven daarvan kost tijd."

Van Wijnbergen handhaafde zijn stelling dat dit pensioenakkoord niets oplost. "Het akkoord komt erop neer dat er tot 2020 niets gedaan hoeft te worden en dat in 2019 de discussie opnieuw van voren af aan gevoerd gaat worden." Wat bij Terpstra de reactie ontlokte dat hij "een karikatuur van het akkoord maakt".

GEEN REACTIES