Keim: Verzekeraars maken meer kosten dan ze doorberekenen

“Als de pensioencrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat we anders moeten omgaan met het managen van de verwachtingspatronen” Dit zei zei Marco Keim, topman van AEGON Nederland tijdens de bijeenkomst die zijn maatschappij op Prinsjesdag organiseerde voor de met haar samenwerkende adviseurs.

Hij sprak van een "pensioenleermoment" waarop gebleken is "dat de mensen feitelijk het verschil niet weten tussen een verzekeraar en een pensioenfonds". Maar ook verzekeraars hebben een inhaalslag te maken in het beseffen wat de deelnemers weten, kennen en verwachten. "Wij waren niet gewend om rechtstreeks contact met hen te hebben. In recordtijd werden wij door de invoering van de Pensioenwet verantwoordelijk voor de communicatie met de deelnemers. Voor die tijd kenden wij ze niet."

Achteraf kan in zijn algemeenheid gezegd worden, aldus Keim, dat de marktpartijen "op communicatief gebied steken hebben laten vallen bij de transitie van eindloonregelingen naar middelloon of beschikbare premieregelingen.  De gevolgen daarvan zijn onvoldoende duidelijk gemaakt aan de deelnemers."

De onzekerheid over de pensioenopbouw die is ontstaan door de onderdekking van veel pensioenfondsen straalt af op de pensioenverzekeraars. "Wij kunnen daar tegenin brengen dat verzekeraars zich aan hun afspraken houden. Maar welke waarde heeft dat voor de deelnemer, als die niet weet hoe die afspraak precies luidt?"

Verzekeraars wordt vaak voor de voeten geworpen dat ze te hoge kosten in rekening hebben gebracht. Er wordt zelfs over ´woekerpensioen´ gesproken, wat Keim tot de verzuchting bracht: "De werkelijkheid is dat verzekeraars voor een pensioencontract meer kosten maken dan ze in rekening brengen."

GEEN REACTIES